Edukativna radionica na temu „Prava pripadnika ciljanih skupina”

Caritas Sisačke biskupije u okviru projekta „Razvoj usluge psihocijalne podrške i poludnevnog boravka u Caritasu Sisačke biskupije“ u suradnji sa Društvom za socijalnu podršku u utorak, 27. rujna 2022. s početkom u 13.00 sati u Velikom Kaptolu u Sisku organizira edukativne radionice na temu „Prava pripadnika ciljanih skupina“.

Cilj edukacije je osnažiti stručnjake u ustanovama socijalne skrbi i organizacijama civilnog društva koji rade sa osobama starije životne dobi i osobama s invaliditetom.

Predavači na Edukaciji su: Helena Kovačić Lijović, odvjetnica koja će održati predavanje na temu: „Pravni aspekti ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju“ i radionicu pod nazivom „Primjena ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju“ i Katarina Radat, dipl. soc. radnica koja će održati predavanje na temu: „Socijalne usluge u zajednici za osobe starije životne dobi i osobe s invaliditetom“ i radionicu pod nazivom „Potrebe razvoja usluga u zajednici za starije osobe.“

Stručnjaci koji rade u ustanovama socijalne skrbi i organizacijama civilnog društva koji pružaju usluge za osobe starije životne dobi i osobe s invaliditetom trebaju imati osnova znanja i prepoznati razliku između ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju. U okviru ovog predavanja dobit će osnove o razlikama ova dva ugovora kao i praktično iskustvo na koje aspekte odnosno koje obveze davatelja uzdržavanja treba precizno ugovoriti kako bi se zaštitila prava i interesi osoba starije životne dobi te kako bi se sam korisnik mogao zaštiti od negativnih i neželjenih posljedica.

U Republici Hrvatskoj, kao i u ostatku Europskih zemalja, prisutan je proces ubrzanog starenja stanovništva s visokim udjelom starog stanovništva. Kada govorimo o kvaliteti života osoba starije životne dobi glavni pokazatelj kvalitete života je mogućnost pojedinca da sa svojim prihodima i resursima osigura zadovoljenje osnovnih životnih potreba, ali i drugih socijalnih i kulturnih potreba. U cilju saniranja ekonomskih, gospodarskih i demografskih posljedica u Hrvatskoj se intenzivno provodi deninstitucionalizacija i decentralizacija usluga u posljednjih dvadeset godina uključujući obje kategorije i osobe starije životne dobi i osobe s invaliditetom. Kako bi se podigla kvaliteta života navedenih kategorija potrebno je razvijanja specifičnih usluga u zajednici koji prate potrebe korisnika, ali i odgovaraju izazovima današnjice, posebno imaju u vidu manjak radne snage. Mogu li nova tehnološka dostignuća doprinjeti zadovoljavanju potrebe i adekvatnoj skrbi osoba starije životne dobi i osoba s invaliditetom jedan je od glavnih tema ove radionice.

 Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.