Provedba projekta “Zaželi”

 

U 12 mjeseci provedbe projekta zaposliti će se 20 žena, pripadnica ranjivih skupina, na području grada Siska koje će povećati kvalitetu života i socijalno uključiti minimalno 120 krajnjih korisnika.

Najznačajnije aktivnosti u prva četiri mjeseca predviđena su za mobilizaciju, odabir i evidentiranje žena i krajnjih korisnika na terenu, provedbu nabave opreme te održavanje uvodne konferencije nakon čega slijedi zapošljavanje žena na period od 12 mjeseci. Osposobljavanje žena biti će u zadnja dva mjeseca provedbe projekta te u zadnjem mjesecu završna konferencija.

Iako se Sisak nalazi u VI. skupini po indeksu razvijenosti (IR:102,913), riječ je o gradu s visokom stopom nezaposlenosti, velikim brojem žena s niskom razinom obrazovanja te sa značajnim brojem starijih ljudi u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.  Provedbom ovog projekta uz izravno doprinošenje rješavanju potreba ciljane skupine, povećava se i kvaliteta života krajnjih korisnika koji su većinom starije životne dobi, često samci i u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.

 


Kuća Sv. Vinka Paulskog

 

Misija Kuće
Temeljni zadatak zaposlenika naše Kuće je da individualnim i grupnim radom omoguće korisnicima usvajanje vještina i navika neophodnih za njihov svakodnevni život, kao što su komunikacijske i socijalne vještine te kulturno-higijenske navike. Nastojimo im također pomoći da usvoje osnovne spoznaje o sebi i svojim mogućnostima, kao i potrebama ostalih korisnika s kojima žive.

 

Caritasova Kuća „ Sv. Vinka Paulskog“

Adresa: Sočnićeva 2 a, Oborovo, 10 372 Rugvica

Tel: 01 2761 232, 01 2761 343

Mobitel: 099 535 7218

Fax: 01 2761 070

E-mail: kuca.oborovo@caritassisak.hr

Voditeljica kuće: Sanda Sokolovski, dipl. soc.radnica

Tel: 099 2391 605

E-mail: kuca.oborovo@caritassisak.hr