Vrijedna donacija Caritasa Sisčke biskupije OB “dr. Ivo Pedišić”

Ovih dana Caritas Sisačke biskupije izvršio je vrijednu donaciju OB “dr. Ivo Pedišić” Sisak u obliku 5000 litara dezinfekcijskih sredstva, dječjih pelena te različitih medicinskih aparata.

Donacija je izvršena zahvaljujući donacijama ljudi dobre volje, dok je za donaciju aparata najvećim dijelom zaslužna Hrvatska katolička misija iz Berlina.

Donaciju je u ime Caritasa Sisačke biskupije uručila ravnateljca Kristina Radić koja je prisutnim zaposlenicima iznijela nadu u oporavak bolničkog sustava od posljedica potresa kako bi svi naši sugrađani mogli dobiti odgovarajuću medicinsku skrb. Zahvalila je na svemu što su svo ovo vrijeme činili za nas, a i dalje čine nadljudskim naporima.

Primopredaji donacije nazočio je i zamjenik ravnatelja bolnice, dr. med. Ivan Horvat i dr. Tonka Jozić Novinc.


Započeo još jedan EU projekt u Caritasu Sisačke biskupije

Naziv projekta: Razvoj usluge psihosocijalne podrške i poludnevnog boravka u Caritasu Sisačke biskupije

Kodni broj: UP.02.2.2.12.0015
Naziv poziva: Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije

Korisnik bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda: CARITAS SISAČKE BISKUPIJE

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, Upravljačko tijelo i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, Savska cesta 64, Zagreb, Posredničko tijelo razine 2, s jedne strane i Caritas Sisačke biskupije, Trg bana Josipa Jelačića 1, Sisak s druge strane potpisali su dana 01.07.2021. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt “Razvoj usluge psihosocijalne podrške i poludnevnog boravka u Caritasu Sisačke biskupije”, financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

  Navedenim projektom Caritas Sisačke biskupije otvara novu socijalnu uslugu pružanja psihosocijalne podrške za osobe s invaliditetom na području cijele Sisačke biskupije što će omogućiti mobilni tim koji uključuje socijalnog radnika i psihoterapeuta koji će dolaziti do domova osoba s invaliditetom, usluga će također biti dostupna i u prostoru Caritasa Sisačke biskupije na adresi Ulica dr. Ante Starčevića 92, u Sisku gdje se korisnici usluge psihosocijalne podrške mogu svakodnevno obratiti.
  Projektom će se otvoriti još jedna jednako važna socijalna usluga, usluga poludnevnog boravka za starije koja će biti organizirana u Oborovu, na adresi Sočnićeva 2. Za potrebe provedbe aktivnosti poludnevnog boravka biti će organiziran prijevoz starijih osoba kako bi im usluga bila što dostupnija te kako bi se što više starijih uključilo u aktivnosti boravka koje će im zasigurno omogućiti bolju kvalitetu života.

Cilj projekta “Razvoj usluge psihosocijalne podrške i poludnevnog boravka u Caritasu Sisačke biskupije“ je pružiti podršku procesu deinstitucionalizacije razvojem i unaprjeđenjem izvaninstitucijskih usluga psihosocijalne podrške i boravka u Caritasu Sisačke biskupije.
Izvaninstitucijske usluge pružit će se za ukupno 160 pripadnika ciljane skupine: starije osobe i odrasle osobe s invaliditetom. Projekt ukupne vrijednosti 3.613.256,22 HKR provodit će se 24 mjeseca.

Specifični ciljevi projekta:
1. Smanjiti broj korisnika usluge smještaja razvojem izvaninstitucijske socijalne usluge psihososocijalne podrške i boravka
2. Edukacijom ojačati kapacitete stručnjaka za organizaciju i pružanje psihosocijalne podrške i boravka
3. Podići svijest javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina s naglaskom na pravo na život u zajednici.

Ciljana skupina projekta je 100 odraslih osoba s invaliditetom kojima će se pružiti usluga psihosocijalne podrške. Usluga psihosocijalne podrške pružat će se u prostoru pružatelja usluge na adresi A. Starčevića 92, Sisak i u domovima osoba s invaliditetom koje će pružati posebno uspostavljen mobilni tim.
Ciljana skupina projekta je i 60 starijih osoba kojima će se pružiti usluga poludnevnog boravka u Oborovu.

Odrasle osobe s invaliditetom, kao i starije osobe sa područja Sisačke biskupije imaju potrebu za socijalnim uključivanjem i sudjelovanjem u životu zajednice što im nije omogućeno obzirom na nedostatanost pružatelja izvaninstitucijskih usluga na tom području. Navedeni projekt izravno doprinosi poboljšanju situacije i rješavanju problema korisnika jer će im se razvojem i unaprjeđenjem izvaninstitucijskih usluga psihosocijalne podrške i poludnevnog boravka pružiti potrebna adekvatna podrška u zajednici i prevenirati institucionalizacija navedenih ciljanih skupina.

Razdoblje provedbe projekta: od 01.07.2021. do 30.06.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 3.613.256,22 HRK

Rezultati projekta:
Izrađene dvije evaluacija učinaka provedenih usluga psihosocijalne podrške i poludnevnog boravka, kreiranih programa, mjera i aktivnosti koje se pružaju/provode kroz projekt
Provedene usluge psihosocijalne podrške za 100 korisnika
Provedene usluge poludnevnog boravka za 60 korisnika
Adaptiran i opremljen prostor za pružanje izvaninstitucijske socijalne usluge poludnevnog boravka
Nabavljeno vozilo za mobilni tim u cilju pružanja izvaninstitucijske socijalne usluge psihosocijalne podrške u domovima odraslih osoba s invaliditetom
Educirana 5 stručnjaka koji su završili edukacije za pružanje kvalitetnijih usluga/edukacije za provođenje programa,mjera i aktivnosti namijenjenih ranjivim skupinama
Održana 2 okrugla stola o izvaninstitucijskim socijalnim uslugama
Provedene 3 edukativne radionice o pravima pripadnika ciljanih skupina
Tiskani i podijeljeni tematski letci
Održana uvodna i završna konferencija
Tiskana 2 roll-up bannera, plakati i letci o projektu

• Pružena podrška procesu deinstitucionalizacije, smanjen broj korisnika usluge smještaja
• Edukacijom ojačani kapaciteti stručnjaka za organizaciju i pružanje psihosocijalne podrške i boravka
• Podignuta svijest javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina s naglaskom na pravo na život u zajednici

Voditelj projekta: DANIJELA ŠVRGA
Administrativno-financijski djelatnik: MARTINA ĐURAŠIN
Za više informacija – kontakt osoba: Danijela Švrga, 044 530 222

Projekt je sufinancirala EU iz Europskog socijalnog fonda u 100% iznosu.

  Iznos bespovratnih sredstava: 3.613.256,22 HRK
  Sredstva EU (85%), sredstva proračuna RH (15%)

Za više informacija o EU fondovima posjetite:
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

   Projekt je sufinancirala Europska unija u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. iz EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA

   Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
   Sadržaj članka isključiva je odgovornost Caritasa Sisačke biskupije