Započeo još jedan EU projekt u Caritasu Sisačke biskupije

Naziv projekta: Razvoj usluge psihosocijalne podrške i poludnevnog boravka u Caritasu Sisačke biskupije

Kodni broj: UP.02.2.2.12.0015
Naziv poziva: Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije

Korisnik bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda: CARITAS SISAČKE BISKUPIJE

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, Upravljačko tijelo i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, Savska cesta 64, Zagreb, Posredničko tijelo razine 2, s jedne strane i Caritas Sisačke biskupije, Trg bana Josipa Jelačića 1, Sisak s druge strane potpisali su dana 01.07.2021. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt “Razvoj usluge psihosocijalne podrške i poludnevnog boravka u Caritasu Sisačke biskupije”, financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

  Navedenim projektom Caritas Sisačke biskupije otvara novu socijalnu uslugu pružanja psihosocijalne podrške za osobe s invaliditetom na području cijele Sisačke biskupije što će omogućiti mobilni tim koji uključuje socijalnog radnika i psihoterapeuta koji će dolaziti do domova osoba s invaliditetom, usluga će također biti dostupna i u prostoru Caritasa Sisačke biskupije na adresi Ulica dr. Ante Starčevića 92, u Sisku gdje se korisnici usluge psihosocijalne podrške mogu svakodnevno obratiti.
  Projektom će se otvoriti još jedna jednako važna socijalna usluga, usluga poludnevnog boravka za starije koja će biti organizirana u Oborovu, na adresi Sočnićeva 2. Za potrebe provedbe aktivnosti poludnevnog boravka biti će organiziran prijevoz starijih osoba kako bi im usluga bila što dostupnija te kako bi se što više starijih uključilo u aktivnosti boravka koje će im zasigurno omogućiti bolju kvalitetu života.

Cilj projekta “Razvoj usluge psihosocijalne podrške i poludnevnog boravka u Caritasu Sisačke biskupije“ je pružiti podršku procesu deinstitucionalizacije razvojem i unaprjeđenjem izvaninstitucijskih usluga psihosocijalne podrške i boravka u Caritasu Sisačke biskupije.
Izvaninstitucijske usluge pružit će se za ukupno 160 pripadnika ciljane skupine: starije osobe i odrasle osobe s invaliditetom. Projekt ukupne vrijednosti 3.613.256,22 HKR provodit će se 24 mjeseca.

Specifični ciljevi projekta:
1. Smanjiti broj korisnika usluge smještaja razvojem izvaninstitucijske socijalne usluge psihososocijalne podrške i boravka
2. Edukacijom ojačati kapacitete stručnjaka za organizaciju i pružanje psihosocijalne podrške i boravka
3. Podići svijest javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina s naglaskom na pravo na život u zajednici.

Ciljana skupina projekta je 100 odraslih osoba s invaliditetom kojima će se pružiti usluga psihosocijalne podrške. Usluga psihosocijalne podrške pružat će se u prostoru pružatelja usluge na adresi A. Starčevića 92, Sisak i u domovima osoba s invaliditetom koje će pružati posebno uspostavljen mobilni tim.
Ciljana skupina projekta je i 60 starijih osoba kojima će se pružiti usluga poludnevnog boravka u Oborovu.

Odrasle osobe s invaliditetom, kao i starije osobe sa područja Sisačke biskupije imaju potrebu za socijalnim uključivanjem i sudjelovanjem u životu zajednice što im nije omogućeno obzirom na nedostatanost pružatelja izvaninstitucijskih usluga na tom području. Navedeni projekt izravno doprinosi poboljšanju situacije i rješavanju problema korisnika jer će im se razvojem i unaprjeđenjem izvaninstitucijskih usluga psihosocijalne podrške i poludnevnog boravka pružiti potrebna adekvatna podrška u zajednici i prevenirati institucionalizacija navedenih ciljanih skupina.

Razdoblje provedbe projekta: od 01.07.2021. do 30.06.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 3.613.256,22 HRK

Rezultati projekta:
Izrađene dvije evaluacija učinaka provedenih usluga psihosocijalne podrške i poludnevnog boravka, kreiranih programa, mjera i aktivnosti koje se pružaju/provode kroz projekt
Provedene usluge psihosocijalne podrške za 100 korisnika
Provedene usluge poludnevnog boravka za 60 korisnika
Adaptiran i opremljen prostor za pružanje izvaninstitucijske socijalne usluge poludnevnog boravka
Nabavljeno vozilo za mobilni tim u cilju pružanja izvaninstitucijske socijalne usluge psihosocijalne podrške u domovima odraslih osoba s invaliditetom
Educirana 5 stručnjaka koji su završili edukacije za pružanje kvalitetnijih usluga/edukacije za provođenje programa,mjera i aktivnosti namijenjenih ranjivim skupinama
Održana 2 okrugla stola o izvaninstitucijskim socijalnim uslugama
Provedene 3 edukativne radionice o pravima pripadnika ciljanih skupina
Tiskani i podijeljeni tematski letci
Održana uvodna i završna konferencija
Tiskana 2 roll-up bannera, plakati i letci o projektu

• Pružena podrška procesu deinstitucionalizacije, smanjen broj korisnika usluge smještaja
• Edukacijom ojačani kapaciteti stručnjaka za organizaciju i pružanje psihosocijalne podrške i boravka
• Podignuta svijest javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina s naglaskom na pravo na život u zajednici

Voditelj projekta: DANIJELA ŠVRGA
Administrativno-financijski djelatnik: MARTINA ĐURAŠIN
Za više informacija – kontakt osoba: Danijela Švrga, 044 530 222

Projekt je sufinancirala EU iz Europskog socijalnog fonda u 100% iznosu.

  Iznos bespovratnih sredstava: 3.613.256,22 HRK
  Sredstva EU (85%), sredstva proračuna RH (15%)

Za više informacija o EU fondovima posjetite:
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

   Projekt je sufinancirala Europska unija u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. iz EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA

   Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
   Sadržaj članka isključiva je odgovornost Caritasa Sisačke biskupijeOdgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.