Uspješno proveden još jedan EU projekt u Caritasu Sisačke biskupije

Naziv projekta: „Razvoj usluge psihosocijalne podrške i poludnevnog boravka u Caritasu Sisačke biskupije“

Kodni broj: UP.02.2.2.12.0015

Naziv poziva: Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije

Korisnik bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda: CARITAS SISAČKE BISKUPIJE

Projekt je sufinancirala Europska unija u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. iz EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA

 

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, Upravljačko tijelo i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, Savska cesta 64, Zagreb, Posredničko tijelo razine 2, s jedne strane i Caritas Sisačke biskupije, Trg bana Josipa Jelačića 1, Sisak s druge strane potpisali su dana 01.07.2021. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt “Razvoj usluge psihosocijalne podrške i poludnevnog boravka u Caritasu Sisačke biskupije”, financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

 

Navedenim projektom Caritas Sisačke biskupije otvorio je dvije nove socijalne usluge:

Pružanje psihosocijalne podrške za odrasle osobe s invaliditetom na području cijele Sisačke biskupije koja obuhvaća tri županije, cijelu Sisačko-moslavačku, dio Zagrebačke i dio Karlovačke županije, što je omogućio naš stručni i mobilni tim koji uključuje 3 socijalna radnika i 2 psihologa koji su odlazili do domova osoba s invaliditetom kako bi obuhvatili sve one kojima je bilo teško ili nemoguće doći do nas, s naglaskom na ruralna i dislocirana područja. Uz to, usluga je bila dostupna i u prostoru Caritasa Sisačke biskupije gdje su se održavale organizirane interaktivne radionice za grupe.

Poludnevni boravak za starije u sklopu kojeg je organiziran prijevoz za starije osobe kako bi im usluga bila što dostupnija, te kako bi ih se aktivno uključilo u život zajednice putem aktivnosti poludnevnog boravka koje su im značajno omogućile poboljšanu kvalitetu života a koje su uključivale topli obrok, fizikalnu terapiju i vježbe, edukacije o zdravlju, pjesmu, ples i druge razne interaktivne i kreativne aktivnosti.

U sklopu projekta proveli smo edukacije za stručnjake za pružanje socijalnih usluga koje su im omogućile da osnaže i unaprijede svoja znanja i vještine za kvalitetnije pružanje socijalnih usluga usmjerenih osobama s invaliditetom i starijim osobama.

Tijekom provedbe projekta održana su dva Okrugla stola o izvaninstitucijskim socijalnim uslugama, te tri edukativne radionice o pravima pripadnika ciljanih skupina s ciljem podizanja svijesti javnosti. Cilj održavanja takvih susreta je i umrežavanje, čime smo ostvarili i potaknuli zajedničku suradnju sa mnogim organizacijama civilnog društva koje djeluju na području pružanja socijalnih usluga.

 

Cilj projekta “Razvoj usluge psihosocijalne podrške i poludnevnog boravka u Caritasu Sisačke biskupije“ je pružiti podršku procesu deinstitucionalizacije razvojem i unaprjeđenjem izvaninstitucijskih usluga psihosocijalne podrške i boravka u Caritasu Sisačke biskupije.

Izvaninstitucijske usluge pružit će se za ukupno 160 pripadnika ciljane skupine: starije osobe i odrasle osobe s invaliditetom. Projekt ukupne vrijednosti 3.613.256,22 HKR provodit će se 24 mjeseca.

Specifični ciljevi projekta:

  1. Smanjiti broj korisnika usluge smještaja razvojem izvaninstitucijske socijalne usluge psihososocijalne podrške i boravka
  2. Edukacijom ojačati kapacitete stručnjaka za organizaciju i pružanje psihosocijalne podrške i boravka
  3. Podići svijest javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina s naglaskom na pravo na život u zajednici.

 

Ciljane skupine projekta: 100 odraslih osoba s invaliditetom kojima će se pružiti usluga psihosocijalne podrške i 60 starijih osoba kojima će se pružiti usluga poludnevnog boravka u Oborovu.

Odrasle osobe s invaliditetom, kao i starije osobe sa područja Sisačke biskupije imaju potrebu za socijalnim uključivanjem i sudjelovanjem u životu zajednice što im nije omogućeno obzirom na nedostatanost pružatelja izvaninstitucijskih usluga na tom području. Navedeni projekt izravno doprinosi poboljšanju situacije i rješavanju problema korisnika jer im se razvojem i unaprjeđenjem izvaninstitucijskih usluga psihosocijalne podrške i poludnevnog boravka pružila potrebna adekvatna podrška u zajednici i prevenirala institucionalizacija navedenih ciljanih skupina.

 

Razdoblje provedbe projekta: od 01.07.2021. do 30.06.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 3.613.256,22 HRK odnosno 479.561,51 EUR.

 

Rezultati projekta:

Izrađene dvije evaluacija učinaka provedenih usluga psihosocijalne podrške i poludnevnog boravka, kreiranih programa, mjera i aktivnosti koje se pružaju/provode kroz projekt

Provedene usluge psihosocijalne podrške za 130 korisnika

Provedene usluge poludnevnog boravka za 66 korisnika

Adaptiran i opremljen prostor za pružanje izvaninstitucijske socijalne usluge poludnevnog boravka

Nabavljeno vozilo za mobilni tim u cilju pružanja izvaninstitucijske socijalne usluge psihosocijalne podrške u domovima odraslih osoba s invaliditetom

Educirana 5 stručnjaka koji su završili edukacije za pružanje kvalitetnijih usluga/edukacije za provođenje programa,mjera i aktivnosti namijenjenih ranjivim skupinama

Održana 2 okrugla stola o izvaninstitucijskim socijalnim uslugama

Provedene 3 edukativne radionice o pravima pripadnika ciljanih skupina

Tiskani i podijeljeni tematski letci

Održana uvodna i završna konferencija

Tiskana 2 roll-up bannera, plakati i letci o projektu

 

  • Pružena podrška procesu deinstitucionalizacije, smanjen broj korisnika usluge smještaja
  • Edukacijom ojačani kapaciteti stručnjaka za organizaciju i pružanje psihosocijalne podrške i boravka
  • Podignuta svijest javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina s naglaskom na pravo na život u zajednici

 

Voditelj projekta: Danijela Švrga

Administrativno-financijski djelatnik: Lucija Latinčić

Za više informacija – kontakt osoba: Danijela Švrga, 044 530 222

 

Projekt je sufinancirala EU iz Europskog socijalnog fonda u 100% iznosu.

Iznos bespovratnih sredstava: 3.613.256,22 HRK

Sredstva EU (85%), sredstva proračuna RH (15%)

 

Za više informacija o EU fondovima posjetite:

www.strukturnifondovi.hr

www.esf.hr

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj članka isključiva je odgovornost Caritasa Sisačke biskupije


Završen projekt „Razvoj usluge psihosocijalne podrške i poludnevnog boravka u Caritasu Sisačke biskupije“

Završna konferencija projekta „Razvoj usluge psihosocijalne podrške i poludnevnog boravka u Caritasu Sisačke biskupije“ održana je u četvrtak, 15. lipnja u Velikom Kaptolu u Sisku.

Ovaj projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda unutar Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. u 100% iznosu, od čega je 85% sredstava iz Europske unije, te 15% sredstava iz proračuna Republike Hrvatske, a ukupna vrijednost projekta je 479.561,51 €.

Zahvalivši okupljenima na dolasku kao i svima onima uključenima u provedbu, voditeljica Odjela za projekte sisačkog Caritasa istaknula je kako se ovaj projekt provodio protekle dvije godine, a cilj mu je bio pružiti podršku procesu deinstitucionalizacije razvojem i unapređenjem izvaninstitucijskih usluga psihosocijalne podrške i boravka u Caritasu. Izvaninstitucijske usluge pružile su se za sveukupno 196 osoba, 130 osoba s invaliditetom primalo je uslugu psihosocijalne podrške, a 66 starijih osoba sudjelovalo je u aktivnostima poludnevnog boravka u Caritasu.

Pružanje psihosocijalne podrške za odrasle osobe s invaliditetom održavalo se na području cijele biskupije koja obuhvaća tri županije, Sisačko-moslavačku, dio Zagrebačke i dio Karlovačke, što je omogućio stručni mobilni tim koji uključuje 3 socijalna radnika i 2 psihologa. Oni su odlazili do domova osoba s invaliditetom kako bi obuhvatili sve one kojima je bilo teško ili nemoguće doći do Siska. Uz to, usluga je bila dostupna i u prostoru Caritasa Sisačke biskupije u Sisku, gdje su se održavale organizirane interaktivne radionice za grupe.

Druga, iznimno važna pružena socijalna aktivnost jest usluga poludnevnog boravka za starije. Za potrebe provedbe poludnevnog boravka organiziran je prijevoz za starije osobe kako bi im usluga bila što dostupnija, te kako bi ih se aktivno uključilo u život zajednice putem ove aktivnosti koja im je značajno poboljšala kvalitetu života. Ova usluga uključivala je topli obrok, fizikalnu terapiju i vježbe, edukacije o zdravlju, pjesmu, ples i druge razne interaktivne i kreativne aktivnosti za korisnike.

U sklopu projekta provedene su i edukacije za stručnjake za pružanje socijalnih usluga koje su im omogućile da osnaže i unaprijede svoja znanja i vještine za kvalitetnije pružanje usluga usmjerenih osobama s invaliditetom i starijim osobama. Tijekom projekta održana su dva Okrugla stola o izvaninstitucijskim socijalnim uslugama, te tri edukativne radionice o pravima pripadnika ciljanih skupina s ciljem podizanja svijesti javnosti.

Švrga je s okupljenima podijelila i jednu zanimljivost, a to je da se stručni tim Caritasa prvobitno sastojao od 5 djelatnica, a sada na kraju projekta, ukupno je sudjelovalo 12 djelatnica u stručnom timu jer je njih sedmero trenutno na rodiljinome ili roditeljskom dopustu, što znači da je u razdoblju od 24 mjeseca rođeno i bit će rođeno ukupno sedmero djece, koje od milja zovu „djecom Caritasa“.

Na kraju, iskustva djelatnika i krajnjih korisnika prikazala je voditeljica stručnog tima Tanja Marković Peškir istaknuvši kako je ovaj projekt pokazao neophodnu potrebu za brigom o najranjivijim skupinama društva, a kako bi im se u konačnici omogućio kvalitetniji i sretniji život.

 


Navijajući za Hrvatsku nogometnu reprezentaciju, pomognimo zajedno siromašnim obiteljima!

Prateći proteklih dana pripreme Hrvatske reprezentacije za završnicu Lige nacija u Nizozemskoj, uvjerili smo se iznova u snagu i utjecaj riječi. Izgovorene riječi praćene  djelima čovjeka mogu uzdići u neslućene visine, ali i raniti. Pa čak i kad su riječi naizgled opravdane, a postupci učinjeni u dobroj namjeri; kada njima želimo graditi ili ispraviti nepravdu, a ne uvrijediti i podijeliti ono što nam je drago i vrijedno.

Hrvatska nogometna reprezentacija godinama nas ujedinjuje i okuplja, pomiruje i uveseljava i čini ponosnima zbog vrijednosti koje nastoji promicati: skromnosti, prijateljstva, poštovanja, poniznosti i vjere, ustrajnosti i zajedništva. I u pobjedama i u porazima. Ohrabruje nas da usprkos teškoćama, malenosti i preprekama s kojima se moramo suočiti postoji nada da svoja ograničenja možemo nadići i da su prava čuda doista  nadohvat ruke. I, naravno, reprezentacija oduševljava nas uspjesima.

Već godinama Hrvatski Caritas kao sportaše života prepoznaje i svojim programom Za 1000 radosti podupire najsiromašnije obitelji u Hrvatskoj, koje se srčano, požrtvovno i predano iz dana u dan bore s nezaposlenosti, dugovima, teškim bolestima, oskudicom, ali im je pritom potrebna pomoć. Ove godine program se provodi uz slogan Govori dobrim. Zauzetošću i požrtvovnošću hrvatskih građana, tvrtki, ustanova i udruga mnoge su obitelji dobile konkretnu pomoć, ohrabrenje i spoznaju da u svojim kritičnim situacijama nisu same. Novčana i materijalna sredstva, proizvodi i usluge prikupljaju se diljem zemlje a Hrvatski Caritas dosad prikupljenih 188.000 eura usmjerio je već obiteljima u potrebi putem nad/biskupijskih i župnih caritasa.

 Dok narednih dana navijamo za Hrvatsku nogometnu reprezentaciju, nadajući se i priželjkujući uspjeh, pozivamo sve ljude otvorena srca da ne zaboravimo naše najsiromašnije sugrađane, koji istodobno s nogometnim reprezentativcima hrabro i ustrajno igraju svoje presudne utakmice protiv najopasnijeg protivnika – siromaštva!  Željeli bismo da se naša radost i ponos zbog – nadajmo se – dobre igre i rezultata Hrvatske reprezentacije tijekom tjedna prelije i na one koji oko sebe teško pronalaze razloge za radost.

Pozivamo stoga sve da odluče jednostavno:

 za svaki gol koji postigne Hrvatska nogometna reprezentacija

nazvat ću donacijski telefon: 0609010 (0,83 eura; 6,25 kn; PDV uključen),

 za pobjedu uplatit ću dobrovoljni prilog za siromašne obitelji

na žiro-račun IBAN HR4023400091510126452 (poziv na br. 7-22)

ili uplatiti  online putem www.caritas.hr

Neka naša odanost, ponos i ljubav za Hrvatsku – i Hrvatsku nogometnu reprezentaciju – dobiju i konkretan oblik solidarnosti. I „hrvatska reprezentacija naših hrabrih siromašnih obitelji“ treba svoje navijače!