Caritas svakodnevno priprema 256 toplih obroka

Caritas igra ključnu ulogu u pružanju pastoralne i karitativne pomoći na području Sisačke biskupije. Njegov fokus je na promicanju djelotvorne kršćanske ljubavi, posebno kroz pružanje toplih obroka socijalno ugroženim obiteljima, starijim i nemoćnim osobama.

Zbog sve većeg broja socijalno ugroženih obitelji, ali i povećanja broja starijih i nemoćnih osoba na području grada Siska i okolice, dnevno se priprema i dijeli 265 toplih obroka.

Od tog broja, 124 korisnika dolazi samostalno preuzeti obrok u prostor pučke kuhinje, dok ostalim korisnicima, koji nisu u mogućnosti samostalno doći, Caritas osigurava dostavu toplih obroka. Takvih korisnika području grada Siska i okolice je 71. U 2023. godini podijeljeno je ukupno 45.260 obroka samo za korisnike koji preuzimaju obrok u pučkoj kuhinji.

Pučka kuhinja proširila je svoje kapacitete kako bi obuhvatila i potresom pogođena područja Petrinje i Gline. Na tim područjima, starijim, nemoćnim i socijalno ugroženim korisnicima svakodnevno je dostavljano 70 obroka..

Važno je napomenuti da rad pučke kuhinje nije moguć bez financijske podrške. Grad Sisak, Sisačko-moslavačka županija i drugi donatori sufinanciraju rad pučke kuhinje, što omogućuje pružanje pomoći velikom broju ljudi u potrebi. Ova podrška od strane lokalnih vlasti i donatora ključna je za održavanje kontinuirane pomoći i proširivanje kapaciteta pučke kuhinje kako bi se odgovorilo na rastuće potrebe zajednice.

 

 Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.