Uspješno proveden još jedan EU projekt u Caritasu Sisačke biskupije

Naziv projekta: „Razvoj usluge psihosocijalne podrške i poludnevnog boravka u Caritasu Sisačke biskupije“

Kodni broj: UP.02.2.2.12.0015

Naziv poziva: Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije

Korisnik bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda: CARITAS SISAČKE BISKUPIJE

Projekt je sufinancirala Europska unija u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. iz EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA

 

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, Upravljačko tijelo i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, Savska cesta 64, Zagreb, Posredničko tijelo razine 2, s jedne strane i Caritas Sisačke biskupije, Trg bana Josipa Jelačića 1, Sisak s druge strane potpisali su dana 01.07.2021. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt “Razvoj usluge psihosocijalne podrške i poludnevnog boravka u Caritasu Sisačke biskupije”, financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

 

Navedenim projektom Caritas Sisačke biskupije otvorio je dvije nove socijalne usluge:

Pružanje psihosocijalne podrške za odrasle osobe s invaliditetom na području cijele Sisačke biskupije koja obuhvaća tri županije, cijelu Sisačko-moslavačku, dio Zagrebačke i dio Karlovačke županije, što je omogućio naš stručni i mobilni tim koji uključuje 3 socijalna radnika i 2 psihologa koji su odlazili do domova osoba s invaliditetom kako bi obuhvatili sve one kojima je bilo teško ili nemoguće doći do nas, s naglaskom na ruralna i dislocirana područja. Uz to, usluga je bila dostupna i u prostoru Caritasa Sisačke biskupije gdje su se održavale organizirane interaktivne radionice za grupe.

Poludnevni boravak za starije u sklopu kojeg je organiziran prijevoz za starije osobe kako bi im usluga bila što dostupnija, te kako bi ih se aktivno uključilo u život zajednice putem aktivnosti poludnevnog boravka koje su im značajno omogućile poboljšanu kvalitetu života a koje su uključivale topli obrok, fizikalnu terapiju i vježbe, edukacije o zdravlju, pjesmu, ples i druge razne interaktivne i kreativne aktivnosti.

U sklopu projekta proveli smo edukacije za stručnjake za pružanje socijalnih usluga koje su im omogućile da osnaže i unaprijede svoja znanja i vještine za kvalitetnije pružanje socijalnih usluga usmjerenih osobama s invaliditetom i starijim osobama.

Tijekom provedbe projekta održana su dva Okrugla stola o izvaninstitucijskim socijalnim uslugama, te tri edukativne radionice o pravima pripadnika ciljanih skupina s ciljem podizanja svijesti javnosti. Cilj održavanja takvih susreta je i umrežavanje, čime smo ostvarili i potaknuli zajedničku suradnju sa mnogim organizacijama civilnog društva koje djeluju na području pružanja socijalnih usluga.

 

Cilj projekta “Razvoj usluge psihosocijalne podrške i poludnevnog boravka u Caritasu Sisačke biskupije“ je pružiti podršku procesu deinstitucionalizacije razvojem i unaprjeđenjem izvaninstitucijskih usluga psihosocijalne podrške i boravka u Caritasu Sisačke biskupije.

Izvaninstitucijske usluge pružit će se za ukupno 160 pripadnika ciljane skupine: starije osobe i odrasle osobe s invaliditetom. Projekt ukupne vrijednosti 3.613.256,22 HKR provodit će se 24 mjeseca.

Specifični ciljevi projekta:

  1. Smanjiti broj korisnika usluge smještaja razvojem izvaninstitucijske socijalne usluge psihososocijalne podrške i boravka
  2. Edukacijom ojačati kapacitete stručnjaka za organizaciju i pružanje psihosocijalne podrške i boravka
  3. Podići svijest javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina s naglaskom na pravo na život u zajednici.

 

Ciljane skupine projekta: 100 odraslih osoba s invaliditetom kojima će se pružiti usluga psihosocijalne podrške i 60 starijih osoba kojima će se pružiti usluga poludnevnog boravka u Oborovu.

Odrasle osobe s invaliditetom, kao i starije osobe sa područja Sisačke biskupije imaju potrebu za socijalnim uključivanjem i sudjelovanjem u životu zajednice što im nije omogućeno obzirom na nedostatanost pružatelja izvaninstitucijskih usluga na tom području. Navedeni projekt izravno doprinosi poboljšanju situacije i rješavanju problema korisnika jer im se razvojem i unaprjeđenjem izvaninstitucijskih usluga psihosocijalne podrške i poludnevnog boravka pružila potrebna adekvatna podrška u zajednici i prevenirala institucionalizacija navedenih ciljanih skupina.

 

Razdoblje provedbe projekta: od 01.07.2021. do 30.06.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 3.613.256,22 HRK odnosno 479.561,51 EUR.

 

Rezultati projekta:

Izrađene dvije evaluacija učinaka provedenih usluga psihosocijalne podrške i poludnevnog boravka, kreiranih programa, mjera i aktivnosti koje se pružaju/provode kroz projekt

Provedene usluge psihosocijalne podrške za 130 korisnika

Provedene usluge poludnevnog boravka za 66 korisnika

Adaptiran i opremljen prostor za pružanje izvaninstitucijske socijalne usluge poludnevnog boravka

Nabavljeno vozilo za mobilni tim u cilju pružanja izvaninstitucijske socijalne usluge psihosocijalne podrške u domovima odraslih osoba s invaliditetom

Educirana 5 stručnjaka koji su završili edukacije za pružanje kvalitetnijih usluga/edukacije za provođenje programa,mjera i aktivnosti namijenjenih ranjivim skupinama

Održana 2 okrugla stola o izvaninstitucijskim socijalnim uslugama

Provedene 3 edukativne radionice o pravima pripadnika ciljanih skupina

Tiskani i podijeljeni tematski letci

Održana uvodna i završna konferencija

Tiskana 2 roll-up bannera, plakati i letci o projektu

 

  • Pružena podrška procesu deinstitucionalizacije, smanjen broj korisnika usluge smještaja
  • Edukacijom ojačani kapaciteti stručnjaka za organizaciju i pružanje psihosocijalne podrške i boravka
  • Podignuta svijest javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina s naglaskom na pravo na život u zajednici

 

Voditelj projekta: Danijela Švrga

Administrativno-financijski djelatnik: Lucija Latinčić

Za više informacija – kontakt osoba: Danijela Švrga, 044 530 222

 

Projekt je sufinancirala EU iz Europskog socijalnog fonda u 100% iznosu.

Iznos bespovratnih sredstava: 3.613.256,22 HRK

Sredstva EU (85%), sredstva proračuna RH (15%)

 

Za više informacija o EU fondovima posjetite:

www.strukturnifondovi.hr

www.esf.hr

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj članka isključiva je odgovornost Caritasa Sisačke biskupije