Koordinacija pružanja socijalnih usluga

Projekt pod nazivom ‘‘Koordinacija za pružanje socijalnih usluga Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije” prijavljen u sklopu natječaja ”Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga” HR.5.2.04, financiran je iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2007 -2013 i Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Projekt je sufinanciran u 100% iznosu bespovratnih sredstava, a iznosi 736.517,97 kuna. Posrednička tijela čine: Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge koji obnaša ulogu Posredničkog tijela 1. razine, te Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva koja obnaša ulogu Posredničkog tijela 2. razine.

Projekt traje 12 mjeseci, a datum početka je 29.prosinca 2014.godine

Nositelj projekta je Lokalna akcijska grupa (LAG) Vallis Colapis.

Partneri na projektu su :  
Caritas Sisačke biskupije,
Gradsko društvo Crvenog križa Duga Resa,
Udruga Sv. Martin Pisarovina.

Ciljevi projekta su:
1.    Doprinijeti razvoju OCD za pružanje socijalnih usluga na području Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije.
2.    Uspostava stalnog sustava mentorstva i pružanja savjetodavnih usluga lokalnim OCD za pružanje socijalnih usluga na području Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije.
3.    Uspostava partnerstva i razvojne suradnje OCD za pružanje socijalnih usluga s drugim razvojnim dionicima na području Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije

U okviru navedenih ciljeva određeni su pokazatelji koji će biti postignuti tijekom provedbe projektnih aktivnosti, a odnose se na provedbu 12 radionica na području Karlovačke i Sisačko-moslavačke biskupije, razvoj novog volonterskog programa za razvitak i upravljanje OCD-ova, 25 OCD koji će sudjelovati u aktivnostima izgradnje kapaciteta za pružanje socijalnih usluga, sudjelovanje 75 volontera, organiziran obrazovni program putem kojega će se obrazovati za geronto domaćice te uspostava 5 novih struktura podrške sa LAG-ovima na području Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije za organizacije civilnog društva na regionalnoj i lokalnoj razini.

Za postizanje navedenih rezultata potrebno je provesti predviđene projektne aktivnosti u okviru projekta, a to su:
1.    Informiranje i mobilizacija lokalnih OCD
2.    Program edukacije lokalnih OCD
3.    Razvoj lokalnih volonterskih aktivnosti
4.    Provođenje mentorskog programa na terenu
5.    Uvođenje sustava stalne koordinacije LAG-ova, župnih Caritasa, društava Crvenog križa i ostalih OCD za pružanje socijalnih usluga na ruralnom području Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije
6.    Promidžba i vidljivost
7.    Upravljanje projektom i administracija

Više informacija o projektu “Koordinacija za
pružanje socijalnih usluga Karlovacke i
Sisacko-moslavacke županije” možete dobiti:

Nositelj projekta:
LAG Vallis Colapis, Kurilovac 1, 47280 Ozalj
T: 047 731 400 (kucni 112), F: 047 731 172
W: www.vallis-colapis.hr
E: lag@vallis-colapis.hr

Partneri:
Gradsko društvo Crvenog križa Duga Resa
Trg Sv. Jurja 3, 47250 Duga Resa
T: 047 844 269, F: 047 842 920
E: gdck-dugaresa@ka.t-com.hr
W: www.ckdr.hr

Caritas Sisacke biskupije
Trg Bana Jelacica 1, 44000 Sisak
T: 044 530 222, F: 044 530 223
E: caritas@biskupija-sisak.hr

Udruga Sveti Martin Pisarovina
Ivana Gorana Kovacica 2, 10451 Pisarovina
T: 099 238 1036

 

U okviru projekta ”Koordinacija za pružanje socijalnih usluga Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije” planirana je provedba projektnih aktivnosti:

 1. Informiranje i mobilizacija lokalnih OCD
 2. Program edukacije lokalnih OCD
 3. Razvoj lokalnih volonterskih aktivnosti
 4. Provođenje mentorskog programa na terenu
 5. Uvođenje sustava stalne koordinacije LAG-ova, župnih Caritasa, društava Crvenog križa i ostalih OCD za pružanje socijalnih usluga na ruralnom području Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije
 6. Promidžba i vidljivost
 7. Upravljanje projektom i administracija

Većina prethodno navedenih aktivnosti u velikoj je mjeri provedena, a dio ih je u završnoj provedbi.

U okviru prve aktivnosti Informiranje i mobilizacije lokalnih OCD LAG Vallis Colapis zajedno sa partnerima na projektu udrugom Sv. Martin iz Pisarovine, Gradskim društvom Crvenog križa Duga Resa i Caritasom Sisačke biskupije kontaktiralo se, obišlo i mobiliziralo preko 60 organizacija civilnog društva, uključujući župne Caritase i Crvene križeve na području Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije. Pri obilasku OCD-a putem strukturiranog upitnika i razgovora procijenjenii su kapaciteti OCD-a za uključenje u projekt. Iako se ukupan broj OCD procjenjuje na preko 60, u aktivnosti je uključeno 25 lokalnih organizacija sukladno razini administrativnih, organizacijskih i financijskih kapaciteta vidljivih iz provedenih strukturnih upitnika.

Provedbom aktivnosti Program edukacije lokalnih OCD provedeno je ukupno deset radionica u okviru pet modula u Karlovačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji. Polaznici edukacija bili su volonteri, članovi i zaposlenici 25 organizacija koje su odabrane za sudjelovanje na projektu. Predavači su bili svi partneri na projektu sukladno područjima u kojima rade. LAG Vallis Colapis proveo je prva tri modula edukacija, a udruga Sv. Martin, Crveni križ Duga Resa i Caritas Sisačke biskupije proveli su zadnja dva modula edukacija koja su obuhvatila rad crkve sa djecom i mladima Roma, pomoć u kućama za stare i nemoćne te rad Crvenih križeva na terenu. U okviru navedenih edukacija provedene su radionice pod sljedećim temama:

 1. Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva
 2. Menadžment volontera
 3. Izvori financiranja
 4. Rad s djecom i mladima Roma
 5. Edukacija za pokretanje terenskih timova dobrosusjedske pomoći

Aktivnost pod nazivom Menadžment volontera predstavio je kompleksnu cjelinu te nastavak na uvodnu temu jedne od provedenih radionica. U okviru navedene aktivnosti svi partneri na projektu obišli su organizacije te su sukladno području njihova rada odredili njihove potrebe za volonterskim radom, volonterske kapacitete, razinu znanja i potreba u okviru navedene teme. Uključene organizacije mobilizirale su po minimalno 3 volontera, ili ukupno 75 volontera u 2 županije. Naglasak je stavljen na razvoju dugoročnog volontiranja i zadržavanje volontera u organizaciji s ciljem jačanja kapaciteta OCD. Procjenom svega navedenog te komunikacijom sa predstavnicima i volonterima organizacija napravljen je zajednički volonterski program kao primjer koji je lako primjenjiv za sve korisnike projekta. Na temelju provedenog biti će izrađeni i zasebni volonterski programi za svih 25 organizacija.

Svih 25 organizacija sa svojim organiziranim timovima mobiliziranih volontera opremljen je sa 1 biciklom, 3 kabanice, 3 para radne obuće, 1 mobitelom, opremom koja im je nužna za obavljanje terenskog rada s krajnjim korisnicima.

Sastavni dio unapređenja volonterskih aktivnosti je i izbor 25 najaktivnijih volontera/članova/predstavnika lokalnih OCD kojima je omogućeno pohađanje tečaja za geronto-domaćice, zanimanja koje je verificirano od nadležnog ministarstva koje se upisuje u radnu e-knjižicu.

25 polaznica uspješno je završilo tečaj za Geronto domaćice na Pučkom otvorenom učilištu Zagreb te će narednih dana primiti svoje diplome.

Po završetku edukacije, mobilizacije volontera i provođenja tečajeva za 25 geronto-domaćica, uveden je sustav stalne mentorske pomoći lokalnim OCD na terenu u okviru aktivnosti Provođenje mentorskog programa na terenu. Ova aktivnost je trajna i provodit će se i nakon završetka potpore. U okviru aktivnosti svi partneri su kontaktirali organizacije uključene u projekt te su im u okviru terenskog obilaska razmotrili i ustanovili njihove potrebe i područja u okviru kojih im mogu pružiti dodatnu pomoć. LAG Vallis Colapis proveo je upitnik kojim su utvrđeni njihovi administrativni, organizacijski, financijski i volonterski kapaciteti za daljnje djelovanje. Na temelju utvrđenih kapaciteta partneri su formirali i tehničku pomoć iz ureda u okviru koje su osigurali svim organizacijama pomoć za administrativno i financijsko vođenje organizacije, pomoć pri izradi projektnih prijedloga te pomoć u okviru pružanja socijalnih usluga. LAG Vallis Colapis je organizirao dodatnu edukaciju za korisnike kojima je bila potrebna pomoć za pripremu projekata za pomoć zajednici koja je održana u Topuskom 26. i 27. rujna 2015. godine. Predviđeno je pružanje mentorske pomoći za korisnike i po završetku projekta, a po mogućnosti i uključivanje u buduće projekte.

U okviru aktivnost pod nazivom Uvođenje sustava stalne koordinacije LAG-ova, župnih Caritasa, društava Crvenog križa i ostalih OCD za pružanje socijalnih usluga na ruralnom području Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije iskoristi će se sustav LAG-ova kao međusektorskih razvojnih organizacija koje okupljaju predstavnike civilnog, javnog i gospodarskog sektora u ruralnim zajednicama da se na području 2 županije uvede stalna koordinacija između LAG-ova, društava Crvenog križa, Caritasa i lokalnih OCD za pružanje socijalnih usluga. U tu svrhu provedena je mobilizacija OCD koji su prošli prethodne aktivnosti da se i formalno učlane u LAG-ove koji pokrivaju područje ove 2 županije. Potiču se lokalni OCD da uzmu aktivno učešće u radu LAG-ova u području na kojem djeluju. Isto tako kontaktirani su i uključeni LAG-ovi na području dvije županije te su tijekom studenog planirani sastanci LAG-ova i korisnika koji će osigurati njihovu međusobnu povezanost i suradnju.

Kontakt osoba za dodatne informacije:
Milan Medić, lag@vallis-colapis.hr, 047/731-400 (112)

 

www.strukturnifondovi.hr    www.uzuvrh.hr   http://zaklada.civilnodrustvo.hr