Caritas uspješno provodi program podrške za osobe s invaliditetom

Već gotovo godinu dana Caritas Sisačke biskupije uspješno provodi jedan od svojih najzahtjevnijih programa pod nazivom „Caritasova podrška za osobe s invaliditetom“. Kroz ovaj program Caritas je dio svog djelovanja usmjerio na najranjiviju skupinu društva, a njime je osigurana individualna i grupna psihosocijalna podrška koja za cilj ima razvoj osobnih kompetencija i vještina za 32 korisnika.

Osobe s invaliditetom spadaju u takozvane marginalizirane skupine u društvu. Često javni prostor nije prilagođen njihovim potrebama, a zbog manjka kulturnih i socijalnih manifestacija i usluga prijeti im opasnost od socijalne isključenosti i pada kvalitete života. Stoga ova aktivnost ima izravan utjecaj na pružanje i razvijanje novih izvaninstitucijskih socijalnih usluga kroz koje se osobe s invaliditetom potiče na jačanje osobnih kompetencija te razvoj kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih, govorno-jezičnih i socijalnih vještina.

Individualnom psihosocijalnom podrškom izravno se utječe na deinstitucionalizaciju odraslih osoba s invaliditetom, a čime se povećava kvalitete života svakog korisnika ali i njihovih obitelji. Aktivnosti programa, usmjerene na podizanje razine kvalitete života odraslih osoba s invaliditetom, osobito onih iz ruralnih područja, provode se i kroz Caritasov klub za osobe s invaliditetom. Ruralna područja na području Sisačke biskupije prate trend depopulacije prirodnim i mehaničkim putem, ali i starenja stanovništva, što predstavlja izrazito tešku podlogu i oslonac za podršku i razvijanje kompetencija osoba s invaliditetom.

Unutar Caritasovog kluba za osobe s invaliditetom provode se radionice koje uključuju tematske i kreativne radionice i druženja te stručne edukacije i predavanja za odrasle osobe s invaliditetom. Nadalje, volonteri aktivno djeluju i pomažu pri ostvarenju općeg cilja programa kroz sudjelovanje u aktivnostima i druženju u Caritasovom klubu te ih uvode u središnji društveni diskurs. Putem kluba za odrasle osobe s invaliditetom aktivno se i pridonosimo prevenciji institucionalizacije ovih skupina društva te smanjuje njihova socijalnu isključenost.

Opći cilj programa je razviti dodatne izvaninstitucijske socijalne usluge za odrasle osobe s invaliditetom te time pridonijeti boljoj regionalnoj pokrivenosti ovim uslugama i razvoju istih na područjima gdje još nisu dovoljno razvijene.

Provedbom programskih aktivnosti uspostavljene su nove izvaninstitucijske socijalne usluge za osobe s invaliditetom, koje su na području Sisačke biskupije u značajnom deficitu, čim se pridonijelo smanjenju i ublažavanju socijalne isključenosti.

 


Blagoslovljeni novi prostori uprave Caritasa Sisačke biskupije

Sisački biskup Vlado Košić blagoslovio je u petak, 17. svibnja prostore uprave Caritasa Sisačke biskupije. Sisačka biskupija ustupila Caritasu kuću u Strossmayerovoj ulici u Sisku za nove prostore, omogućivši im da nastavi s radom u adekvatnijim uvjetima.

Zbog povećanja obima posla i posebice broja korisnika, dosadašnja zgrada postala je premala za sve potrebe. Stoga se dio djelatnika morao preseliti na novu lokaciju. Ova promjena omogućit će Caritasu da učinkovitije odgovara na sve veće zahtjeve koji su se pojavili u posljednje vrijeme, a osobito nakon potresa.

U dosadašnjim prostorima na Trgu Vere Grozaj ostat će pučka kuhinja, skladište za podjelu humanitarne pomoći te socijalna služba i pružanje psihosocijalne pomoći. Novi prostori, bit će sjedište uprave i administrativnih djelatnosti Caritasa, ali i dom nekih novih projekata. Među planiranim aktivnostima za buduće razdoblje je između ostalog poludnevni boravak za starije i nemoćne osobe.

Svečanost blagoslova okupila je djelatnike, članove upravnog vijeća i druge goste. Na početku, biskup Košić je čestitao ravnateljici i djelatnicima na novom sjedištu iz kojeg će se koordinirati rad čitavog sisačkog Caritasa te im zaželio u radu obilje Božjeg blagoslova. Također, najavio je kako je pri kraju uređenje kuće za beskućnike u Petrinjskoj ulici u Sisku, koja bi trebala uskoro otvoriti svoja vrata, a također će biti dio djelatnosti ove ustanove.

Sve okupljene srdačno je pozdravila i ravnateljica Caritasa Kristina Radić. U svom obraćanju, Radić izrazila je duboku zahvalnost biskupu Košiću na ustupljenom prostoru, ističući kako će ova podrška značajno doprinijeti daljnjem radu i razvoju Caritasa i njegovih usluga. Poručila je i kako ova kuća simbolizira zajedničku predanost pomoći onima kojima je najpotrebnija.

Blagoslov novih prostora označava važan korak naprijed za Caritas Sisačke biskupije, osiguravajući bolje uvjete za rad i pružanje pomoći sve većem broju korisnika te omogućuje Caritasu da nastavi svoju misiju promicanja ljubavi i brige za potrebite.


Caritas za djecu i obitelj

 

Caritas Sisačke biskupije od listopada 2023. godine uspješno provodi program „Caritas za djecu i obitelj“. Ovim programom aktivnosti su usmjerene na najmlađe članove društva. Kroz program su organizirane kreativne i edukativne radionice koje imaju za cilj ispuniti slobodno vrijeme djece i mladih kroz interaktivan sadržaj. Unutar programa obuhvaćeno je 44 djece, od kojih 32 s teškoćama u razvoju i 12 bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Njegovom provedbom izravno se smanjuje socijalna isključenost te povećava kvaliteta života svakog djeteta i njihovih obitelji. Posljedice razornog potresa na području Sisačke biskupije osjećaju se i u socijalnim i kulturnim sferama društva, što posebno utječe na djecu i mlade. Zbog nedostatka adekvatnog i sigurnog prostora, kao i manjka kulturnih i socijalnih manifestacija i usluga, prijeti im opasnost od socijalne isključenosti i pada kvalitete života. Stoga program „Caritas za djecu i obitelj“ ima izravan utjecaj na pružanje i razvijanje novih izvaninstitucijskih socijalnih usluga koje potiču djecu i mlade na jačanje osobnih kompetencija te razvijanje socijalnih vještina. Brojni volonteri aktivno djeluju i pomažu u ostvarenju općeg cilja programa kroz sudjelovanje u aktivnostima i druženju s djecom i mladima, uvodeći ih u središnji društveni diskurs.

Pružanjem usluga podrške obiteljima u različitim situacijama, program omogućava i savjetovanje roditeljima u odgoju djece, posebno u kriznim situacijama, a samim time donosi i veću dostupnost socijalnih usluga stanovnicima ruralnih područja Sisačke biskupije.

Opći cilj programa je razviti dodatne izvaninstitucijske socijalne usluge za ove skupine te time pridonijeti razvoju i boljoj pokrivenosti takvim uslugama na područjima na kojima one još nisu dovoljno razvijene. Provedbom programskih aktivnosti uspostavile su se nove izvaninstitucijske socijalne usluge za djecu i mlade koje su na području Sisačke biskupije u značajnom deficitu, te se time pripomoglo smanjenju i ublažavanju socijalne isključenosti.

 


Caritas podijelio uskrsne pakete

Caritas Sisačke biskupije ovih dana pokrenuo je svoju tradicionalnu akciju podjele uskrsnih paketa za stalne korisnike, osiguravši 300 paketa hrane i higijenskih potrepština. Ovi paketi sadrže sve potrebno za olakšavanje i uljepšavanje uskrsnih dana 622 najugroženije i najosjetljivije osobe u zajednici. Osim direktne podjele krajnjim korisnicima, Caritas je također osigurao namirnice za izradu dodatnih paketa za 10 župnih Caritasa, koji će omogućiti pomoć za još preko 300 korisnika.

Ova inicijativa ne samo da pruža dobrodošlu pomoć pojedincima i obiteljima u potrebi već i jača mrežu solidarnosti i ljubavi unutar zajednice. Kroz podjelu paketa, Caritas Sisačke biskupije potiče i župne Caritase da prepoznaju i pomognu najpotrebitijima u svojim župama, ali isto tako da i jačaju mrežu volontera.

„Dijeljenje i pomoć nisu samo pitanje materijalne podrške to je također način da se pokazuje empatija i zajedništvo, a što posebno je važno u vrijeme Uskrsa, simbolu nade i novog života“, poručili su iz Caritasa Sisačke biskupije naglašavajući važnost davanja i međusobne pomoći u duhu kršćanskih vrijednosti.


Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu “Zaželi u Caritasu Sisačke biskupije”

 

Za pristup Javnom pozivu kliknite:

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu “Zaželi u Caritasu Sisačke biskupije” SF.3.4.11.01.0223

 

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda plus

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Caritasa Sisačke biskupije

Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.


Caritas Sisačke biskupije započeo je provedbu projekta „Zaželi u Caritasu Sisačke biskupije“

U srijedu, 27. prosinca 2023. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, Kodni broj: SF.3.4.11.01.0223 između Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje kao posredničkim tijelima i Caritasa Sisačke biskupije kao korisnika bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda plus. Time je započeo još jedan projekt iz programa ZAŽELI, unutar Programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.” kroz Poziv:  Zaželi – prevencija institucionalizacije, SF.3.4.11.01.

Ukupna vrijednost projekta je 1.485.000,00 EUR

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda plus u 100% iznosu.

Iznos bespovratnih sredstava: Sredstva EU (85%), sredstva proračuna RH (15%)

Projekt “Zaželi u Caritasu Sisačke biskupije” SF.3.4.11.01.0223 provodimo na području gradova Siska, Petrinje, Gline i Hrvatske Kostajnice te općine Majur u trajanju od ukupno 36 mjeseci.

 Razdoblje provedbe projekta: od 27.12.2023. do 27.12.2026.

Pružanje usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom započeti će 01.03.2024. te biti objavljen Javni poziv za iskaz interesa ciljanih skupina na našoj mrežnoj stranici.

 

Cilj projekta:

Cilj projekta je povećati socijalnu uključenost i prevenciju institucionalizacije starijih osoba i osoba s invaliditetom osiguravanjem dugotrajne skrbi kroz pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu za 180 starijih osoba i osoba s invaliditetom.

Aktivnosti projekta:

Kontinuirano kroz projekt će se pružati usluga potpore i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom koja obavezno uključuje:

 • Zapošljavanje pružatelja usluga za najmanje 6 pripadnika ciljne skupine za:
 • organiziranje prehrane
 • obavljanje kućanskih poslova
 • održavanje osobne higijene
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba
 • Praćenje i kontrola izvršenih usluga
 • Nabava i podjela paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština
 • Komunikacija i vidljivost
 • Upravljanje projektom i administracija

Rezultati:

Pruženo 990 mjesečnih usluga potpore i podrške od strane 30 pružatelja usluga za najmanje 180 pripadnika ciljne skupine s pripadajućim paketom kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština kroz projekt.

Projekt će se provoditi 36 mjeseci dok će se usluga potpore i podrške pružati kroz 33 mjeseca.

Podržane ciljne skupine koje će biti uključene u projekt i kojima će se omogućiti pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu su:

 • Osobe starije od 65 godina
 • Odrasle osobe s invaliditetom

Osobama starijim od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom (18 i više godina) pružat će se usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu čime se pridonosi njihovoj većoj socijalnoj uključenosti, prevenciji institucionalizacije, ostanku u vlastitom domu te osiguravanju prava na život u zajednici.

Tijekom 36 mjeseci provedbe projekta povećati će se socijalna uključenost i prevencija institucionalizacije starijih osoba i osoba s invaliditetom osiguravanjem dugotrajne skrbi kroz pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu za 180 starijih osoba i osoba s invaliditetom.

Kontinuirano će se kroz projekt pružati usluga potpore i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom koja obavezno uključuje:

 • Zapošljavanje pružatelja usluga za najmanje 6 pripadnika ciljne skupine
 • Praćenje i kontrola izvršenih usluga
 • Nabava i podjela paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština
 • Komunikacija i vidljivost
 • Upravljanje projektom i administracija

 

Voditelj projekta: Danijela Švrga

Za više informacija – kontakt osoba: Danijela Švrga, 044 530 222

 

Projekt je sufinancirala Europska unija u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. iz EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA PLUS

 

Za više informacija o EU fondovima posjetite

www.esf.hr/esfplus

www.eufondovi.gov.hr

www.strukturnifondovi.hr

 

Kontakt za više informacija o projektu:

Caritas Sisačke biskupije, Trg bana J. Jelačića 1, 4400 Sisak

www.caritassisak.hr

email: csb@caritassisak.hr

Tel. 044 530 222

  

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda plus

Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

 

 


Caritas uljepšao Božić brojnim obiteljima

Usprkos izazovnoj godini koja se bliži kraju, Caritas Sisačke biskupije uspio je vlastitim sredstvima i velikodušnošću donatora, predanosti volontera i dobroti ljudi, pružiti potporu brojnim obiteljima i uljepšati im Božić. Tako je ovih dana 320 najpotrebitijih obitelji dobilo pakete hrane i higijenskih potrepština, a koji će im uvelike olakšati i uljepšati ove dane.  hdlicense.com

U ovo božićno vrijeme, osim odraslih, brigu o najpotrebnijima u svojoj zajednici preuzeli su i najmlađi. Učenici Osnovne škole 22. lipnja iz Siska pokazali su svoju humanost donacijom namirnica pučkoj kuhinji, istovremeno izrađujući čestitke koje su uljepšale Božićne blagdane korisnicima brojnim korisnicima. Nadalje, maturanti Srednje Ekonomske škole iz Siska volontirali su u pučkoj kuhinji dijeleći hranu onima kojima je to najpotrebnije. Osim doniranih namirnica i higijenskih potrepština, mladi su korisnicima i poklonili božićne anđele koje su sami izradili iskazujući i time svoju predanost u brizi o najsiromašnijima u ovim teškim vremenima.


Caritas svakodnevno priprema 256 toplih obroka

Caritas igra ključnu ulogu u pružanju pastoralne i karitativne pomoći na području Sisačke biskupije. Njegov fokus je na promicanju djelotvorne kršćanske ljubavi, posebno kroz pružanje toplih obroka socijalno ugroženim obiteljima, starijim i nemoćnim osobama.

Zbog sve većeg broja socijalno ugroženih obitelji, ali i povećanja broja starijih i nemoćnih osoba na području grada Siska i okolice, dnevno se priprema i dijeli 265 toplih obroka.

Od tog broja, 124 korisnika dolazi samostalno preuzeti obrok u prostor pučke kuhinje, dok ostalim korisnicima, koji nisu u mogućnosti samostalno doći, Caritas osigurava dostavu toplih obroka. Takvih korisnika području grada Siska i okolice je 71. U 2023. godini podijeljeno je ukupno 45.260 obroka samo za korisnike koji preuzimaju obrok u pučkoj kuhinji.

Pučka kuhinja proširila je svoje kapacitete kako bi obuhvatila i potresom pogođena područja Petrinje i Gline. Na tim područjima, starijim, nemoćnim i socijalno ugroženim korisnicima svakodnevno je dostavljano 70 obroka..

Važno je napomenuti da rad pučke kuhinje nije moguć bez financijske podrške. Grad Sisak, Sisačko-moslavačka županija i drugi donatori sufinanciraju rad pučke kuhinje, što omogućuje pružanje pomoći velikom broju ljudi u potrebi. Ova podrška od strane lokalnih vlasti i donatora ključna je za održavanje kontinuirane pomoći i proširivanje kapaciteta pučke kuhinje kako bi se odgovorilo na rastuće potrebe zajednice.

 

 


„Za 1000 radosti“ na trgu bana J. Jelačića u Zagrebu

U sklopu nacionalnoga humanitarnog programa « Za 1000 radosti – Na strani dobra »  Hrvatski Caritas u suradnji s « Hrvatskim šumama » u subotu 16. prosinca od 8 do 13 sati organizira promotivno-humanitarni događaj na kojem će se Zagrepčankama i Zagrepčanima na Trgu bana Jelačića – između spomenika i Manduševca – nuditi božićna drvaca u tegli kako bi se prikupila pomoć za siromašne obitelji diljem Hrvatske.  Nabavljajući drvca u tegli, s korijenom, građani skrbe za vlastitu obitelj, pomažu obiteljima u potrebi ali i podupiru očuvanje zelenih resursa Hrvatske.

Ukupno će u subotu na Trgu bana Jelačića biti ponuđeno 200 drvaca obične smreke i Pančićeve omorike koja su Hrvatskom Caritasu za ovu svrhu darovale « Hrvatske šume ». Za svako drvce predložena je vrijednost donacije, a kako je cilj ove akcije za pomoć siromašneim obiteljima prikupiti što više, građane se potiče da te vrijednosti zaokruže naviše a drvce mogu i namijeniti nekoj obitelji u potrebi.

 

Volonteri Hrvatskog Caritasa (članovi Franjevačkoga svjetovnog reda, FRAMA-e, i Humanitarne udruge fra Ante Antić) pomagat će zainteriranima izabrati božićno drvce za njihov dom, odnijeti im ga do njihova prijevoznog sredstva a, za one kojima je to nužno, omogućen je i besplatan prijevoz drvaca do kućnih vrata.

Hrvatski će Caritas na prigodnim štandovima nuditi i svoje promotivne materijale (narukvice koje svijetle u mraku, naljepnice i kartice te ukrase za božićno drvce), a dobrovoljni prilozi namijenjeni su također siromašnim obiteljima.

 

Ovom događaju na Trgu bana Jelačića kao gosti promicatelji potporu će svojom nazočnošću među ostalima dati televizijski voditelji Frano Ridjan i Monica Jakšić, pjevačica Lu Jakelić, prof. Božo Skoko, tenisačica Lucija Ćirić Bagarić, Robert Markt, izvršni predsjednik Hrvatskoga Crvenog križa i glumac Filip Vidović.

Tijekom višesatnog programa, Zagrepčanke i Zagrepčane će animirati i s gostima prigodno razgovarati Tanja Maleš, urednica na Hrvatskom katoličkom radiju.

Svi koji se žele uključiti u program Hrvatskog Caritasa « Za 1000 radosti – Na strani dobra » mogu to učiniti pozivom na donacijski telefon 060 9010 (cijena po pozivu 0,83 eura / 6,25 kn, PDV uključen), uplatom na poseban račun Hrvatskog Caritasa kod PBZ-a: IBAN HR4023400091510126452 (poziv na broj 7-23) ili on-line uplatom na www.caritas.hr  kao i donacijom proizvoda, roba i usluga.

 


Za 1000 radosti „Na strani dobra“

Hrvatski Caritas predstavio tradicionalni nacionalnoga program „Za 1000 radosti“ koji će provoditi uz slogan „Na strani dobra“

U petak 1. prosinca 2023. u Osnovnoj školi Pavleka Miškine u Zagrebu Hrvatski je Caritas predstavio svoj tradicionalni nacionalni humanitarni program „Za 1000 radosti“, koji će u narednih dvanaest mjeseci provoditi uz slogan „Na strani dobra“.  Program je namijenjen senzibilizaciji hrvatske javnosti za probleme i potrebe siromašnih obitelji, prikupljanju novčanih i materijalnih sredstava kako bi im se putem Caritasove mreže moglo učinkovito pomoći i reafirmaciji temeljnih ljudskih vrijednosti zajedništva, solidarnosti i uzajamna pomaganja, kojih u ozračju Božićnih blagdana i osobno i u društvu uvijek iznova postajemo svjesni.

 O nacionalnom humanitarnom programu koji će Hrvatski Caritas u zajedništvu s mrežom Caritasa provoditi tijekom narednom razdoblju kao i o njegovim ciljevima, načinu provedbe te mogućnostima uključenja i potpore obiteljima u potrebi, govorio je ravnatelj Hrvatskog Caritasa fra Tomislav Glavnik.

„Tijekom protekle godine za korisnike Caritasove pomoći prikupljeno je 188.000 eura financijske i materijalne pomoći, koja je bila distribuirana putem u sve dijelove RH. Nalazimo se na početku mjeseca prosinca, pred došašće, u vremenu obilježenom kratkim danima, a duljim noćima, kad se svi nekako trudimo više svjetlosti unijeti u svoje živote. Hrvatski Caritas želi biti glasnik toga svjetla u cijeloj  Hrvatskoj i uz pomoć široke društvene zajednice biti na strani siromašnih, socijalno ugroženih. Zato koristim priliku danas pozvati sve segmente našega društva da se uključe u kanal pomaganja pojedincima i skupinama, posebno obiteljima u Republici Hrvatskoj. Hrvatski Caritas odlučio je svojim programom, i narukvicama koje će doći u ruke 450.000 osnovnoškolaca i srednjoškolaca, biti glas koji podsjeća da je potrebno biti na strani dobra. Želimo kroz cijelu godinu koje je pred nama truditi se unijeti svjetlo u svaku obitelj, u svaki grad, u svako mjesto i u svaku ulicu. Svjetlo nas treba podsjećati da je biti na strani svjetla uvijek znači biti na strani dobra. Simbolično, ove narukvice koje akumuliraju svjetlo po danu da bi onda svijetlile u tami, podsjećaju da svaki čovjek dobre volje u Hrvatskoj može biti onaj koji će akumulirati svjetlo, i kada se nađe u situaciji gdje je nekome teško, isijavati to svjetlo da obasja tamu“, naglasio je Glavnik.

„Suradnja s osnovnim i srednjim školama, po preporuci Ministarstva znanosti i obrazovanja, samo je jedan dio našeg programa.  Pozivam tvrtke i društva da se uključe u naš program jer Hrvatski Caritas želi biti pouzdan i siguran kanal kojim će upućena financijska i materijalna pomoć doći do krajnjih korisnika“, zaključio je.

Ana Juratovac, voditeljica socijalne službe Caritasa Zagrebačke nadbiskupije, govoreći uime i na temelju iskustva jednoga od sedamnaest nad/biskupijskih Caritasa preko kojih Hrvatski Caritas obiteljima u potrebi diljem Hrvatske kanalizira u akciji prikupljenu pomoć, podijelila je nekoliko primjera obitelji kojima Caritas Zagrebačke nadbiskupije sredstvima programa „Za 1000 radosti“ uspio pomoći poput pomoći obitelji samohrane majke s djetetom s invaliditetom u sanaciji kuće oštećene uslijed požara, nabavi nužnog slušnog aparata osobi odrasloj u dječjem domu znatno oštećena sluha koja živi u podstanarstvu kao i obitelji koja živi u trošnoj drvenoj kući za kupnju preći na drva i pomoć u opremanju stana.

 

Uime Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, koje već više od dvadeset godina prati i podupire program „Za 1000 radosti“ preporučujući ga za provedbu u svim osnovnim i srednjim školama u Hrvatskoj, ukratko je govorila Mira Križanović, viša stručna savjetnica  u Upravi za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja. Pozdravivši sudionike uime Radovana Fuchsa ministra znanosti i obrazovanja izrazila je svesrdnu potporu Ministarstva programu „Za 1000 radosti“ Hrvatskog Caritasa.

„Zašto to činim? Nikad ne treba smetnuti s uma što je to škola – škola je u prvom redu odgojna, a nakon toga obrazovna ustanova. Sami znamo i vidimo u društvu što znači samo znanje bez ljudskosti, bez empatije, bez suosjećanja prema drugima i bez razumijevanja kako je drugome. Odgojna dimenzija obrazovanja uvijek mora biti jednako važna kao i ova šturo obrazovna.

Uz pomoć Caritasa dajemo priliku da i onaj tko ima malo pokaže velikodušnost, da pokaže razumijevanje; jedan dan će možda imati više, jednog dana će možda situacija biti obrnuta, da oni kojima on trenutno pomaže da pomažu njemu. Zajednica tako funkcionira.

Zahvalila bih volonterima, učiteljima i nastavnicima, stručnim suradnicima u školama, koji se srcem i dušom primaju ovog projekta i potiču djecu da čine dobro, da pokažu suosjećanje i empatiju s onim najslabijima u društvu, s najsiromašnijim obiteljima.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja potiče provođenje preventivnih programa u školama. To su programi koje obvezno provodi svaka škola i oni se odnose na prevenciju neprihvatljivih ponašanja. Djeca su nam na društvenim mrežama, ostaje malo vremena za kvalitetno provođenje s njima, a oni imaju puno pitanja, puno izazova, vremena su teška, sami znate kakva su. Ovaj program Hrvatskog Caritasa se odlično uklapa u naše preventivne programe, daje priliku osobi da pokaže svoju velikodušnost da se vježba od najmanjih dana i da se osjeti važnom, da može doprinijeti.

Caritas daje mogućnost da i škola od prikupljenih sredstava sama može usmjeriti dio sredstava ako ima obitelj u potrebi, da može odmah konkretno pomoći. Drago nam je da i ove godine možemo sudjelovati kao potpora, potaknuti naše škole na sudjelovanje“, istaknula je Mira Križanović.

Vesna Vrbanović Jančić, ravnateljica Osnovne škole Pavleka Miškine izrazila je zadovoljstvo što se predstavljanje ovog programa održava baš u školi te se osvrnula se na iskustvo provedbe programa „Za 1000 radosti“ u proteklih petnaestak godina u Osnovnoj školi Pavleka Miškine, njegovu recepciju među učenicima i školskim osobljem naglasivši  ulogu u promicanju vrijednosti unutar odgojno-obrazovnog procesa.

Na kraju su i učenice 8. razreda OŠ Pavleka Miškine Hana i Marija rekle kako vole sudjelovati u ovoj akciji jer znaju da njihovi mali novčani darovi doprinose da se nekom vrati osmijeh na lice te da usto u školi pripremaju kolače i surađuju s obližnjom franjevačkom pučkom kuhinjom.

Program konferencije moderirala je Marijana  Bosnar, voditeljica projekata u Hrvatskom Caritasu.  

Više o programu „Za 1000 radosti“ – „Na strani dobra“ možete naći na: www.caritas.hr