Caritas za djecu i obitelj

Poziv: „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje 2023. do 2025.“

Korisnik: Caritas Sisačke biskupije

Partner: Hrvatski zavod za socijalni rad, područni ured Sisak

Naziv programa: CARITAS ZA DJECU I OBITELJ

Program financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Vrijednost programa: 25.000,00 € po godini

Voditelj programa: Lucija Latinčić, univ.mag.soc.

 

Cilj programa je razvijati dodatne izvaninstitucijske socijalne usluge za djecu i mlade iz obitelji u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti te time pridonijeti boljoj regionalnoj pokrivenosti izvaninstitucijskim uslugama i razvoju takvih usluga na područjima na kojima još nisu dovoljno razvijene.

Kroz program izvodit će se niz aktivnosti kroz edukativne i kreativne radionice za djecu i mlade na području Sisačke biskupije. Kreativnim radionicama za djecu i mlade provodit će se športske i kulinarske radionice, radionice pomoći u učenju, kreativne radionice o utjecaju i rizicima društvenih mreža, debate o aktualnim događanjima, kreativne radionice o važnosti volontiranja i sl. Edukativnim radionicama za djecu i mlade obradit će se teme medijske pismenosti- film i glazba, financijske pismenosti – upravljanja osobnim financijama, te edukativne radionice komunikacije i govorništva.

Najzastupljeniji cilj aktivnosti programa je organizacija slobodnog vremena djece i mladih (druženja, klubovi, izleti, rekreacija, kreativne i zabavne aktivnosti i sl.). Aktivnost organiziranja slobodnog vremena djece i mladih u programu je osmišljena na način da bude usmjerena podršci obiteljima tako što su osmišljeni programi socijalnog uključivanja djece i mladih kroz set edukativnih i kreativnih radionica.

Kroz program organizirana je usluga pružanja podrške obiteljima u različitim situacijama rizika za odgoj i podizanje djece; edukacija i razgovor o različitim situacijama rizika za odgoj i podizanje djece u kriznim situacijama.


Uspješno proveden još jedan EU projekt u Caritasu Sisačke biskupije

Naziv projekta: „Razvoj usluge psihosocijalne podrške i poludnevnog boravka u Caritasu Sisačke biskupije“

Kodni broj: UP.02.2.2.12.0015

Naziv poziva: Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije

Korisnik bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda: CARITAS SISAČKE BISKUPIJE

Projekt je sufinancirala Europska unija u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. iz EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA

 

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, Upravljačko tijelo i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, Savska cesta 64, Zagreb, Posredničko tijelo razine 2, s jedne strane i Caritas Sisačke biskupije, Trg bana Josipa Jelačića 1, Sisak s druge strane potpisali su dana 01.07.2021. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt “Razvoj usluge psihosocijalne podrške i poludnevnog boravka u Caritasu Sisačke biskupije”, financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

 

Navedenim projektom Caritas Sisačke biskupije otvorio je dvije nove socijalne usluge:

Pružanje psihosocijalne podrške za odrasle osobe s invaliditetom na području cijele Sisačke biskupije koja obuhvaća tri županije, cijelu Sisačko-moslavačku, dio Zagrebačke i dio Karlovačke županije, što je omogućio naš stručni i mobilni tim koji uključuje 3 socijalna radnika i 2 psihologa koji su odlazili do domova osoba s invaliditetom kako bi obuhvatili sve one kojima je bilo teško ili nemoguće doći do nas, s naglaskom na ruralna i dislocirana područja. Uz to, usluga je bila dostupna i u prostoru Caritasa Sisačke biskupije gdje su se održavale organizirane interaktivne radionice za grupe.

Poludnevni boravak za starije u sklopu kojeg je organiziran prijevoz za starije osobe kako bi im usluga bila što dostupnija, te kako bi ih se aktivno uključilo u život zajednice putem aktivnosti poludnevnog boravka koje su im značajno omogućile poboljšanu kvalitetu života a koje su uključivale topli obrok, fizikalnu terapiju i vježbe, edukacije o zdravlju, pjesmu, ples i druge razne interaktivne i kreativne aktivnosti.

U sklopu projekta proveli smo edukacije za stručnjake za pružanje socijalnih usluga koje su im omogućile da osnaže i unaprijede svoja znanja i vještine za kvalitetnije pružanje socijalnih usluga usmjerenih osobama s invaliditetom i starijim osobama.

Tijekom provedbe projekta održana su dva Okrugla stola o izvaninstitucijskim socijalnim uslugama, te tri edukativne radionice o pravima pripadnika ciljanih skupina s ciljem podizanja svijesti javnosti. Cilj održavanja takvih susreta je i umrežavanje, čime smo ostvarili i potaknuli zajedničku suradnju sa mnogim organizacijama civilnog društva koje djeluju na području pružanja socijalnih usluga.

 

Cilj projekta “Razvoj usluge psihosocijalne podrške i poludnevnog boravka u Caritasu Sisačke biskupije“ je pružiti podršku procesu deinstitucionalizacije razvojem i unaprjeđenjem izvaninstitucijskih usluga psihosocijalne podrške i boravka u Caritasu Sisačke biskupije.

Izvaninstitucijske usluge pružit će se za ukupno 160 pripadnika ciljane skupine: starije osobe i odrasle osobe s invaliditetom. Projekt ukupne vrijednosti 3.613.256,22 HKR provodit će se 24 mjeseca.

Specifični ciljevi projekta:

  1. Smanjiti broj korisnika usluge smještaja razvojem izvaninstitucijske socijalne usluge psihososocijalne podrške i boravka
  2. Edukacijom ojačati kapacitete stručnjaka za organizaciju i pružanje psihosocijalne podrške i boravka
  3. Podići svijest javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina s naglaskom na pravo na život u zajednici.

 

Ciljane skupine projekta: 100 odraslih osoba s invaliditetom kojima će se pružiti usluga psihosocijalne podrške i 60 starijih osoba kojima će se pružiti usluga poludnevnog boravka u Oborovu.

Odrasle osobe s invaliditetom, kao i starije osobe sa područja Sisačke biskupije imaju potrebu za socijalnim uključivanjem i sudjelovanjem u životu zajednice što im nije omogućeno obzirom na nedostatanost pružatelja izvaninstitucijskih usluga na tom području. Navedeni projekt izravno doprinosi poboljšanju situacije i rješavanju problema korisnika jer im se razvojem i unaprjeđenjem izvaninstitucijskih usluga psihosocijalne podrške i poludnevnog boravka pružila potrebna adekvatna podrška u zajednici i prevenirala institucionalizacija navedenih ciljanih skupina.

 

Razdoblje provedbe projekta: od 01.07.2021. do 30.06.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 3.613.256,22 HRK odnosno 479.561,51 EUR.

 

Rezultati projekta:

Izrađene dvije evaluacija učinaka provedenih usluga psihosocijalne podrške i poludnevnog boravka, kreiranih programa, mjera i aktivnosti koje se pružaju/provode kroz projekt

Provedene usluge psihosocijalne podrške za 130 korisnika

Provedene usluge poludnevnog boravka za 66 korisnika

Adaptiran i opremljen prostor za pružanje izvaninstitucijske socijalne usluge poludnevnog boravka

Nabavljeno vozilo za mobilni tim u cilju pružanja izvaninstitucijske socijalne usluge psihosocijalne podrške u domovima odraslih osoba s invaliditetom

Educirana 5 stručnjaka koji su završili edukacije za pružanje kvalitetnijih usluga/edukacije za provođenje programa,mjera i aktivnosti namijenjenih ranjivim skupinama

Održana 2 okrugla stola o izvaninstitucijskim socijalnim uslugama

Provedene 3 edukativne radionice o pravima pripadnika ciljanih skupina

Tiskani i podijeljeni tematski letci

Održana uvodna i završna konferencija

Tiskana 2 roll-up bannera, plakati i letci o projektu

 

  • Pružena podrška procesu deinstitucionalizacije, smanjen broj korisnika usluge smještaja
  • Edukacijom ojačani kapaciteti stručnjaka za organizaciju i pružanje psihosocijalne podrške i boravka
  • Podignuta svijest javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije i prava ranjivih skupina s naglaskom na pravo na život u zajednici

 

Voditelj projekta: Danijela Švrga

Administrativno-financijski djelatnik: Lucija Latinčić

Za više informacija – kontakt osoba: Danijela Švrga, 044 530 222

 

Projekt je sufinancirala EU iz Europskog socijalnog fonda u 100% iznosu.

Iznos bespovratnih sredstava: 3.613.256,22 HRK

Sredstva EU (85%), sredstva proračuna RH (15%)

 

Za više informacija o EU fondovima posjetite:

www.strukturnifondovi.hr

www.esf.hr

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj članka isključiva je odgovornost Caritasa Sisačke biskupije


Završen projekt „Razvoj usluge psihosocijalne podrške i poludnevnog boravka u Caritasu Sisačke biskupije“

Završna konferencija projekta „Razvoj usluge psihosocijalne podrške i poludnevnog boravka u Caritasu Sisačke biskupije“ održana je u četvrtak, 15. lipnja u Velikom Kaptolu u Sisku.

Ovaj projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda unutar Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. u 100% iznosu, od čega je 85% sredstava iz Europske unije, te 15% sredstava iz proračuna Republike Hrvatske, a ukupna vrijednost projekta je 479.561,51 €.

Zahvalivši okupljenima na dolasku kao i svima onima uključenima u provedbu, voditeljica Odjela za projekte sisačkog Caritasa istaknula je kako se ovaj projekt provodio protekle dvije godine, a cilj mu je bio pružiti podršku procesu deinstitucionalizacije razvojem i unapređenjem izvaninstitucijskih usluga psihosocijalne podrške i boravka u Caritasu. Izvaninstitucijske usluge pružile su se za sveukupno 196 osoba, 130 osoba s invaliditetom primalo je uslugu psihosocijalne podrške, a 66 starijih osoba sudjelovalo je u aktivnostima poludnevnog boravka u Caritasu.

Pružanje psihosocijalne podrške za odrasle osobe s invaliditetom održavalo se na području cijele biskupije koja obuhvaća tri županije, Sisačko-moslavačku, dio Zagrebačke i dio Karlovačke, što je omogućio stručni mobilni tim koji uključuje 3 socijalna radnika i 2 psihologa. Oni su odlazili do domova osoba s invaliditetom kako bi obuhvatili sve one kojima je bilo teško ili nemoguće doći do Siska. Uz to, usluga je bila dostupna i u prostoru Caritasa Sisačke biskupije u Sisku, gdje su se održavale organizirane interaktivne radionice za grupe.

Druga, iznimno važna pružena socijalna aktivnost jest usluga poludnevnog boravka za starije. Za potrebe provedbe poludnevnog boravka organiziran je prijevoz za starije osobe kako bi im usluga bila što dostupnija, te kako bi ih se aktivno uključilo u život zajednice putem ove aktivnosti koja im je značajno poboljšala kvalitetu života. Ova usluga uključivala je topli obrok, fizikalnu terapiju i vježbe, edukacije o zdravlju, pjesmu, ples i druge razne interaktivne i kreativne aktivnosti za korisnike.

U sklopu projekta provedene su i edukacije za stručnjake za pružanje socijalnih usluga koje su im omogućile da osnaže i unaprijede svoja znanja i vještine za kvalitetnije pružanje usluga usmjerenih osobama s invaliditetom i starijim osobama. Tijekom projekta održana su dva Okrugla stola o izvaninstitucijskim socijalnim uslugama, te tri edukativne radionice o pravima pripadnika ciljanih skupina s ciljem podizanja svijesti javnosti.

Švrga je s okupljenima podijelila i jednu zanimljivost, a to je da se stručni tim Caritasa prvobitno sastojao od 5 djelatnica, a sada na kraju projekta, ukupno je sudjelovalo 12 djelatnica u stručnom timu jer je njih sedmero trenutno na rodiljinome ili roditeljskom dopustu, što znači da je u razdoblju od 24 mjeseca rođeno i bit će rođeno ukupno sedmero djece, koje od milja zovu „djecom Caritasa“.

Na kraju, iskustva djelatnika i krajnjih korisnika prikazala je voditeljica stručnog tima Tanja Marković Peškir istaknuvši kako je ovaj projekt pokazao neophodnu potrebu za brigom o najranjivijim skupinama društva, a kako bi im se u konačnici omogućio kvalitetniji i sretniji život.

 


Navijajući za Hrvatsku nogometnu reprezentaciju, pomognimo zajedno siromašnim obiteljima!

Prateći proteklih dana pripreme Hrvatske reprezentacije za završnicu Lige nacija u Nizozemskoj, uvjerili smo se iznova u snagu i utjecaj riječi. Izgovorene riječi praćene  djelima čovjeka mogu uzdići u neslućene visine, ali i raniti. Pa čak i kad su riječi naizgled opravdane, a postupci učinjeni u dobroj namjeri; kada njima želimo graditi ili ispraviti nepravdu, a ne uvrijediti i podijeliti ono što nam je drago i vrijedno.

Hrvatska nogometna reprezentacija godinama nas ujedinjuje i okuplja, pomiruje i uveseljava i čini ponosnima zbog vrijednosti koje nastoji promicati: skromnosti, prijateljstva, poštovanja, poniznosti i vjere, ustrajnosti i zajedništva. I u pobjedama i u porazima. Ohrabruje nas da usprkos teškoćama, malenosti i preprekama s kojima se moramo suočiti postoji nada da svoja ograničenja možemo nadići i da su prava čuda doista  nadohvat ruke. I, naravno, reprezentacija oduševljava nas uspjesima.

Već godinama Hrvatski Caritas kao sportaše života prepoznaje i svojim programom Za 1000 radosti podupire najsiromašnije obitelji u Hrvatskoj, koje se srčano, požrtvovno i predano iz dana u dan bore s nezaposlenosti, dugovima, teškim bolestima, oskudicom, ali im je pritom potrebna pomoć. Ove godine program se provodi uz slogan Govori dobrim. Zauzetošću i požrtvovnošću hrvatskih građana, tvrtki, ustanova i udruga mnoge su obitelji dobile konkretnu pomoć, ohrabrenje i spoznaju da u svojim kritičnim situacijama nisu same. Novčana i materijalna sredstva, proizvodi i usluge prikupljaju se diljem zemlje a Hrvatski Caritas dosad prikupljenih 188.000 eura usmjerio je već obiteljima u potrebi putem nad/biskupijskih i župnih caritasa.

 Dok narednih dana navijamo za Hrvatsku nogometnu reprezentaciju, nadajući se i priželjkujući uspjeh, pozivamo sve ljude otvorena srca da ne zaboravimo naše najsiromašnije sugrađane, koji istodobno s nogometnim reprezentativcima hrabro i ustrajno igraju svoje presudne utakmice protiv najopasnijeg protivnika – siromaštva!  Željeli bismo da se naša radost i ponos zbog – nadajmo se – dobre igre i rezultata Hrvatske reprezentacije tijekom tjedna prelije i na one koji oko sebe teško pronalaze razloge za radost.

Pozivamo stoga sve da odluče jednostavno:

 za svaki gol koji postigne Hrvatska nogometna reprezentacija

nazvat ću donacijski telefon: 0609010 (0,83 eura; 6,25 kn; PDV uključen),

 za pobjedu uplatit ću dobrovoljni prilog za siromašne obitelji

na žiro-račun IBAN HR4023400091510126452 (poziv na br. 7-22)

ili uplatiti  online putem www.caritas.hr

Neka naša odanost, ponos i ljubav za Hrvatsku – i Hrvatsku nogometnu reprezentaciju – dobiju i konkretan oblik solidarnosti. I „hrvatska reprezentacija naših hrabrih siromašnih obitelji“ treba svoje navijače!


Hrvatski Caritas stanovnicima poplavljenih područja stavlja na raspolaganje 50 uređaja za isušivanje

Od utorka 23. svibnja Hrvatski Caritas u koordinaciji s nadbiskupijskim i župnim caritasima na poplavljenim područjima stanovnicima kojima je potrebna pomoć stavlja na raspolaganje 50 uređaja za isušivanje (odvlaživanje) kako bi se ubrzao proces ponovnog stavljanja u funkciju poplavljenih stambenih i ostalih životno važnih prostora nakon što se iz njih izbaci poplavna voda.

Građani kojima bi uređaji za isušivanje mogli biti od pomoći mogu se sa svojim potrebama i podacima o prostorima koji su bili poplavljeni javiti caritasu na čijem se području nalaze i dogovoriti o preuzimanju uređaja.

Svi koji žele dati doprinos čim bržem povratku naših poplavljenih sugrađana u njihove  domove svoje novčane darove mogu uplatiti žiro-račun Hrvatskog Caritasa: HR05 23400091100080340 (svrha uplate: Pomoć za poplavljene).

 


Održan okrugli stol o izvaninstitucijskim socijalnim uslugama za osobe s invaliditetoma, starije i nemoćne

Još jedan okrugli stol u sklopu projekta „Razvoj usluge psihosocijalne podrške i poludnevnog boravka u Caritasu Sisačke biskupije“,  održan je u utorak, 9. svibnja u Velikom Kaptolu u Sisku. Ovoga puta tema je bila „Izvaninstitucijske socijalne usluge – nove prilike i mogućnosti; pravo na život u zajednici“, a sudjelovali su Alenka Ljubešić, pročelnica UO za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje SMŽ, Ivana Ivša iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad – Područni ured Sisak, Mia Pavičić Bogeljić, regionalni koordinator SMŽ i Sven Dorotić iz LAG-a Zrinska Gora.

Od ostalnih sudionika nazočili su i predstavnici Društva Doro, Udruge slijepih Sisačko-moslavačke županije,  Matica Hrvatske Petrinja, Uruge Betlehem Sisak, UOSI Sisačko-moslavačke županije, Sisačke biskupije, Udruge osoba s tjelesnim invaliditetom Grada Siska te stručni radnici Caritasa Sisačke biskupije. Okupljeni sudionici predstavnici su organizacija civilnog društva koje imaju iskustvo u pružanju izvaninstitucijskih socijalnih usluga, projekata financiranih iz EU fondova općenito ili imaju iskustvo u radu s odraslim osobama s invaliditetom te starijim i nemoćnim osobama.

Sama tema rasprave bila je usmjerena na nove prilike i mogućnosti te pravo na život u zajednici osoba u potrebi s naglaskom na odrasle osobe s invaliditetom i starije i nemoćne osobe.

Pri razradi tema i diskusiji, predstavljeni su svi mogući modeli financiranja socijalnih usluga iz EU fondova te je zaključak kako ih nema dovoljno a sudionici okruglog stola složili su se s zaključkom da je još uvijek prisutna velika potreba za dodatnim izvaninstitucijskim uslugama u društvu kao podrška procesu deinstitucionalizacije te da je dostupnost tih usluga ograničena i nažalost ovisna o financiranju iz EU fondova. Veliki naglasak stavljen je na nepostojanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga izvan sustava te je i time ograničeno kvalitetnije pružanje socijalnih usluga. Zaključak je da nema dostupnih sredstava u najavi za financiranje i izgradnju infrastrukture te su Organizacije civilnog društva koje su zapravo najveći nositelj pružanja izvaninstitucijskih usluga, ostavljeni bez kontinuiranog modela financiranja, a oni koji će na kraju biti oštećeni i uskraćeni su krajnji korisnici, odnosno ugrožene ciljane skupine društva. Svi sudionici istaknuli su da je glavni problem kontinuiranog provođenja i pružanja socijalnih usluga nedostatak financijskih sredstava. S obzirom da državna politika ne podržava takve projekte i usluge, u financijskom i infrastrukturnom smislu,  projekti  i usluge provode se isključivo sredstvima iz EU fondova koja su ograničena vremenskim trajanjem te ih je u novom programskom razdoblju vrlo malo.


Mala Gozba ljubavi u Oborovu

U subotu 29. travnja 2023., u organizaciji Zaklade „Marija De Mattias“, održana je Mala Gozba ljubavi u Caritasovoj kući Sv. Vinka Paulskog u Oborovu. Nakon dugogodišnje pauze, ponovni mali susret s velikim srcem prijateljstva i naklonosti bio je posebna radost za domaćine i goste. Osim članova Uprave Zaklade, u ime ravnateljice Caritasa sisačke biskupije Kristine Radić bila je prisutna Biljana Bunjan. Uz pojedinačne prijatelje Kuće dragi gosti bili su najmlađi predstavnici Caritasove kuće Bl. Alojzije Stepinca iz Brezovice s v.d. voditeljem Berislavom Janjićem.

Euharistijsko slavlje u lijepoj kućnoj kapelici predvodio je vlč. Ivica Šimunović, župnik župe Martinska Ves. U homiliji je naglasio važnost njegovanja prijateljstva s Isusom uskrslim koji nam olakšava nositi naša životne poteškoće i križeve. Pjevanje je predvodio vjeroučitelj Andrija Kokić, a siguran zbor korisnika, svojom vedrinom i spontanom radošću ponio je sve prisutne.

Nakon eukoharistije slijedio je program u prostoru blagovaonice. Mali korisnici iz Brezovice izveli su dvije plesne točke uz vedru glazbu, a zatim su domaćini pokazali kako se uz glumu mogu prenijeti korisni savjeti i poruke. Uz pripremljene ukusne zalogaje i slastice bilo je vremena za druženje i nova upoznavanja, obnavljanje uspomena, darivanje i primanje osmijeha.

Susret potvrđuje da „upravo hrabrost i vedrina kojom naša braća, pritisnuta teškim oštećenjima, provode svoj život kad ih prihvaćamo i ljubimo, postaju posebno djelotvorno svjedočanstvo pravih dobara po kojima se život svakoga definira i čine ga, i kad je u stanju poteškoća, dragocjenim za sebe i za druge“ (Ivan Pavao II, Evangelium vitae 63).


Učenici osnovnih i srednjih škola prikupljali namirnice za Caritas

Brojne osnovne i srednje škole s područja Sisačke biskupije i ove godine uključile su se u projekt prikupljanja pomoći za korisnike Caritasa i pučke kuhinje. Između ostalih ovih dana prikupljene namirnice i higijenske potrepštine u prostorije Caritasa u Sisku dostavili su učenici petog razreda OŠ Budaševo s vjeroučiteljicom Paulom Vukčević, učenici prvog razreda OŠ Martinska Ves s učiteljicom Danijelom Bobinac i učenici Industrijsko-obrtničke škole s vjeroučiteljicom Marijanom Ostić. Tom prigodom učenici i njihovi učitelji imali su priliku i upoznati se s djelovanjem Caritasa i svime što svakodnevno čini za najpotrebitije.

Lijepo je da mladi prepoznaju potrebe onih najranjivijih članova društva kojima je pomoć najpotrebnija i samoinicijativno u ova teška krizna vremena nesebično daruju. Samim time poklanjaju radost i istinsku djelotvornu ljubav koja ispunja naša srca toplinom i zahvalnošću.


Caritas Sisačke biskupije završava provedbu projekta ZAŽELI – faza III.

Završna konferencija projekta „ZAŽELI u Caritasu Sisačke biskupije – faza III“ održana je u srijedu, 5. travnja u Poduzetničkom inkubatoru PISAK u Sisku. Projekt se financirao u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. iz Europskog socijalnog fonda kroz Poziv Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, a provodio se u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Područnim uredom Sisak i Centrom za socijalnu skrb Sisak. Njime je zaposleno 20 žena, pripadnica ranjivih skupina, na području grada Siska i Petrinje, a ukupno 148 osoba starije životne dobi je socijalno uključeno kroz projektne aktivnosti te im je pružena svakodnevna pomoć i podrška.

Kako se moglo čuti na završnoj konferenciji, u višegodišnjem iskustvu provođenja projekta „Zaželi“ prepoznato je kako ovakav projekt izravno donosi brojne pozitivne efekte za sve uključene u njega. Osim što ima za cilj uključivanje teže zapošljivih i ranjivih skupina žena na tržište rada, što ujedno podrazumijeva borbu protiv siromaštva i smanjenje nezaposlenosti on aktivno radi na prevenciji prerane institucionalizacije i poboljšavanju kvalitete života krajnjih korisnika projekta, osoba u starijoj životnoj dobi i nemoćnih osoba, pružajući im podršku u svakodnevnom životu, posebice onih koji žive u teško dostupnim i slabije naseljenim mjestima.

Obraćajući se okupljenima voditeljica projekata Caritasa Sisačke biskupije Danijela Švrga zahvalila je svim uključenima te istaknula kako je provedbom ovog projekta Caritas dao mali doprinos za veliki cilj, rješavanju potreba najranjivijih skupina našeg društva unutar lokalne zajednice gdje se itekako još osjećaju i psihičke i fizičke posljedice razornog potresa. Švrga je rekla i kako je završetkom ovog projekta uočena velika potreba za nastavkom zapošljavanja žena u nepovoljnom položaju kao i nastavak kontinuiranog pružanja brige i skrbi o starijima i nemoćnima.

O samoj provedbi posvjedočila je zaposlena na projektu Marina Kukurić. Ona je istaknula kako ovo nije samo posao već korisnici postaju dio njihovih obitelji dijeleći tako dobro i zlo, veselje i tugu. Zahvalila je u ime zaposlenih žena i korisnika biskupijskom Caritasu te izrazila nadu da će uskoro krenuti novi „Zaželi“ jer je više nego očita potreba za brigom za starije od kojih mnogi iza sebe imaju tužne sudbine.

„ZAŽELI u Caritasu Sisačke biskupije – faza III“  UP.02.1.1.16.0012, trajao je osam mjeseci, od kolovoza 2022. do travnja 2023. godine, a ukupna vrijednost mu je 131.004,05 €.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

 


Uskrsni susret biskupa i Caritasovih korisnika

Tradicionalni uskrsni susret sisačkog biskupa Vlade Košića s korisnicima Caritasove pučke kuhinje održan je u utorak 4. travnja u kontejnerskom naselju na Sajmištu u Petrinji. Naime u sklopu svoje redovite brige za najugroženije članove našeg društva Caritasovi djelatnici svakodnevno, uz 160 toplih obroka za potrebite u Sisku, sada pripremaju te dostavljaju i 50 obroka za korisnike na području Petrinje te 50 za one na području Gline. Riječ je o zajedničkom projektu s Hrvatskim Caritasom pod nazivom „Podrška povećanju kapaciteta Caritasove pučke kuhinje“ a koji je usmjeren na dostavu obroka te pružanje usluga mobilnosti kao pomoći i podrške u ostvarivanju osnovnih životnih uvjeta i uvjeta za oporavak, starijim i nemoćnim osobama na potresom pogođenom području.

Upravo najpotrebitiji su korisnici koji se još uvijek nalaze u kontejnerskim naseljima. Tako su na ovom susretu oni biskupa i ravnateljicu Caritasa Kristinu Radić upoznali s brojnim problemima s kojima se susreću kod obnove, odnosno povrata u svoje domove. Biskup je izrazio svoju nadu da će njihovo pitanje ipak biti uskoro riješeno, a Caritas će kao i do sada pomagati u svojim mogućnostima. Na kraju svima je poželio blagoslovljen i sretan Uskrs.

Biskup je s djelatnicima Caritasa posjetio i bračni par Katarine i Anđelka Šolaje iz Mošćenice, a kojima također Caritas svakodnevno pomaže dostavom obroka. Obitelj Šolaja posvjedočila je biskupu koliko im znači ovaj projekt i to što svakodnevno imaju topli obrok.

Caritas je ovih dana završio i s tradicionalnom podjelom uskrsnih paketa svojim korisnicima. Ove godine za stalne korisnike pripremljeno je 550 paketa hrane i higijenskih potrepština koji uključuju sve što je potrebno kako bi im se olakšali i uljepšali uskrsni dani. Ovom akcijom obuhvaćeno je više od 1550 osoba s područja cijele biskupije.