O nama

Caritas Sisačke biskupije je nevladina i neprofitna organizacija čija je misija ostvariti pravedniji i sretniji svijet.

• Caritas Sisačke biskupije je pastoralna i karitativna ustanova Sisačke biskupije, pravna osoba Katoličke Crkve, humanitarna i neprofitna organizacija, posrednik u doniranju hrane, pružatelj socijalnih usluga i organizator volontiranja.
• Caritas Sisačke biskupije djeluje kao glas siromašnih i obespravljenih kako bi ih osposobili i ohrabrili da govore u svoje ime.
• Svoj identitet crpi iz dubokih korijena Katoličke crkve, socijalnog nauka Katoličke crkve i crkvenog poslanja uz poštivanje Ustava Republike Hrvatske i važećih zakonskih propisa te stručnih standarda.

Nakon ponovne uspostave Sisačke biskupije 2010. godine, osnovan je Caritas Sisačke biskupije koji trenutno ima 61 zaposlenog djelatnika/cu s iskustvom rada u području koordiniranja i pružanja socijalnih usluga najpotrebitijima, uključujući odrasle osobe s invaliditetom.
Caritas Sisačke biskupije djeluje na području Sisačke biskupije koja se proteže kroz tri županije: Sisačko-moslavačku, Zagrebačku i Karlovačku županiju.

Caritas Sisačke biskupije ima zadaću:

• promicati i provoditi u Biskupiji djelotvornu kršćansku ljubav prema osobama i zajednicama u potrebi, nastojeći to pretvoriti u konkretne pothvate;
• prikupljati humanitarnu pomoć i dijeliti je osobama i zajednicama u nevolji i potrebi;
• promicati i štititi dostojanstvo ljudske osobe od začeća do prirodne smrti i štititi dostojanstvo obitelji prema Evanđelju i socijalnom nauku Katoličke Crkve;
• osmišljavati i provoditi programe i projekte radi poboljšanja kvalitete života pojedincima i obiteljima u potrebi;
• zagovarati potrebe i prava socijalno ugroženih pojedinaca i skupina pred državnim tijelima i tijelima lokalne samouprave te informirati javnost o potrebama istih;
• razvijati volonterstvo i volonterski rad u CSB, te promicati volonterstvo i kršćansku solidarnost;
• promicati djelovanje CSB putem vlastitih i javnih sredstava priopćivanja, kao i putem vlastite izdavačke djelatnosti;
• organizirati seminare, radionice, okrugle stolove i druga okupljanja u skladu s temeljnim poslanjem CSB.
Također obavljamo djelatnosti socijalne skrbi, dugotrajnog smještaja i pučke kuhinje.

Glavne djelatnosti Caritasa su:
1. “Kuća Sv. Vinka Paulskog”, Oborovo
2. Pučka kuhinja u Sisku
3. Pružanje materijalne pomoći za korisnike socijalne pomoći, nezaposlene, zaposlene i umirovljenike s malim primanjima te za sve socijalno ugrožene osobe.
4. Provedba EU projekata

Trenutno Caritas Sisačke Biskupije brine za oko 2000 potrebitih obitelji.

Jedna od glavnih djelatnosti Caritasa Sisačke biskupije je pružanje smještaja i briga za korisnike “Kuće Sv. Vinka Paulskog”, Oborovo. Za provođenje te djelatnosti Caritas Sisačke biskupije ima sklopljen ugovor s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku o pružanju socijalnih usluga u mreži. Caritasova “Kuća Sv. Vinka Paulskog”, Oborovo ima smješteno 70 odraslih osoba s invaliditetom (odraslih osoba s tjelesnim i intelektualnim teškoćama te pridruženim smetnjama) za koje se brine 45 zaposlenika Caritasa Sisačke biskupije.
U pučkoj kuhinji svakodnevno se priprema i podijeli 150 obroka za korisnike.

Vodstvo Caritasa
Predsjednik Upravnog vijeća
mons. Franjo Ćuk

Ravnateljica Caritasa
gđa Kristina Radić

Članovi Upravnog vijeća
mons. Franjo Ćuk, predsjednik,
vlč. Božo Pinjuh, podpredsjednik,
vlč. Saša Jozić
s. Smilja Čirko
g. Miro Abramović,
gđa Kornelija Marovići

SVRHA NAŠEG DJELOVANJA JE POMOĆ SIROMAŠNIMA I POTREBNIMA, BEZ RAZLIKE NA DOB, SPOL, VJERU I DRUGO OPREDJELJENJE ILI UVJERENJE.