Zaželi

U 12 mjeseci provedbe projekta zaposliti će se 20 žena, pripadnica ranjivih skupina, na području grada Siska koje će povećati kvalitetu života i socijalno uključiti minimalno 120 krajnjih korisnika.

Najznačajnije aktivnosti u prva četiri mjeseca predviđena su za mobilizaciju, odabir i evidentiranje žena i krajnjih korisnika na terenu, provedbu nabave opreme te održavanje uvodne konferencije nakon čega slijedi zapošljavanje žena na period od 12 mjeseci. Osposobljavanje žena biti će u zadnja dva mjeseca provedbe projekta te u zadnjem mjesecu završna konferencija.

Iako se Sisak nalazi u VI. skupini po indeksu razvijenosti (IR:102,913), riječ je o gradu s visokom stopom nezaposlenosti, velikim brojem žena s niskom razinom obrazovanja te sa značajnim brojem starijih ljudi u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.  Provedbom ovog projekta uz izravno doprinošenje rješavanju potreba ciljane skupine, povećava se i kvaliteta života krajnjih korisnika koji su većinom starije životne dobi, često samci i u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.

1. Cilj projekta

osnažiti radni potencijal 20 teže zapošljivih žena na području grada Siska te potaknuti njihovu socijalnu uključenost zapošljavanjem u lokalnoj zajednici uz povećanje razine kvalitete života 120 krajnjih korisnika.

2. Rezultati projekta

  • Zaposleno 20 pripadnica ciljane skupine te pružena usluga potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju prema najmanje 6 krajnjih korisnika u jednom mjesecu uz isporuke paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština prema svakom krajnjem korisniku po pripadnici ciljane skupine.

Kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici će se osnažiti i unaprijediti radni potencijal pripadnica ciljane skupine, tj. teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

  • Obrazovano/osposobljeno 20 pripadnica ciljane skupine uključene u projekt.

Kroz programe obrazovanja/osposobljavanja uvelike će se utjecati na radnu aktivaciju žena te na povećanje njihove zapošljivosti i nakon završetka projekta.

  • Održana početna konferencija. Održana završna konferencija. Održan okrugli stol. Nabavljeno 200 komada promotivnih materijala projekta (projektni plakati, letci te banner).

3. Vrijednost projekta

1.857.319,59 HRK

4. EU sufinanciranje

Projekt je sufinancirala EU iz Europskog socijalnog fonda u 100% iznosu.

Iznos bespovratnih sredstava:

Sredstva EU
85%
sredstva proračuna RH
15%

5.Razdoblje provedbe projekta

Od 18.06.2020. do 17.12.2021.

6.Vođenje projekta

Voditelj projekta: Danijela Švrga

Asistent voditelju projekta: Rajko Leško

Za više informacija – kontakt osoba: Danijela Švrga, 044 530 222

Projekt je sufinancirala Europska unija u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. iz EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA

Za više informacija o EU fondovima posjetite:

www.strukturnifondovi.hr www.esf.hr

 

 

Provedba projekta “Zaželi”

  U 12 mjeseci provedbe projekta zaposliti će se 20 žena, pripadnica ranjivih skupina, na području grada Siska koje će povećati kvalitetu života i socijalno uključiti minimalno 120 krajnjih korisnika.…