Pučka kuhinja

Caritas Sisačke biskupije osigurao je ostvarivanje prava na prehranu u pučkoj kuhinji


Caritas Sisačke biskupije je pastoralna i karitativna ustanova Sisačke biskupije osnovana radi promicanja djelotvorne kršćanske ljubavi.
Zbog sve većeg broja socijalno ugroženih obitelji na području grada Siska i okolice, osnovali smo Pučku kuhinju u kojoj se svakodnevno priprema 150 toplih obroka za naše sugrađane u potrebi.
Pronalazimo donatore i organiziramo razne akcije kako bi se prikupila potrebna sredstva za financiranje rada Pučke kuhinje.
Prehrana u Pučkoj kuhinji organizira se svakodnevnom pripremom i podjelom ručka.

Pravo na prehranu u pučkoj kuhinji imaju:
• Korisnici zajamčene minimalne naknade
• Samci i kućanstva koji žive u siromaštvu i nalaze se u evidenciji Caritasa, svi koji se osobno obrate u prostorije CSB, a vidljivo je da su u siromaštvu i potrebi te zadovoljavaju jedan od kriterija za određivanje najpotrebitijih osoba.

Kriteriji odabira su sljedeći:
• Samci i kućanstva koji su u sustavu socijalne skrbi kao korisnici zajamčene minimalne naknade i jednokratne naknade sa područja Sisačke biskupije
• Samci i kućanstva koji nisu u sustavu socijalne skrbi zbog kriterija odabira i primjenjivanja određenih dohodovnih cenzusa (kojima su računi u blokadi, dugotrajno nezaposleni, pripadnici nacionalnih manjina, samci i kućanstva bez osobnih dohodaka a ne mogu ostvariti pravo na zajamčenu minimalnu naknadu zbog neispunjavanja propisanih uvjeta, samci i kućanstva u kojima žive teško bolesne osobe ili osobe s invaliditetom, umirovljenici i staračka kućanstva, samci, samohrane obitelji, obitelji s jednim ili dva djeteta, brojne obitelji sa troje i više djece, kućanstva u kojima radi samo jedan član), a čija mjesečna primanja ne prelaze 2.485,00 kuna za samce i 1.304,00 kn po osobi za višečlane obitelji (određeno kao linija siromaštva prema podacima DZS).

 

Adresa:
Trg Vere Grozaj bb
44000 Sisak
Podjela obroka:
Radnim danom od 11:30 – 12:30